СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ССМ

Печати

Секретарот на Советот го избира Советот.

Задачи и надлежности на секретарот на Советот се:

Секретар на Советот на ССМ - Анѓелко Анѓелковски

На 18. Конгрес на ССМ за секретар на Советот на ССМ е избран Анѓелко Анѓелковски.