Кабинет на претседателот

Печати
Кабинетот на претседателот е задолжен за организирање на работните средби, прием на странките, одржување на секојдневната внатрешна и надворешна комуникација, учество во меѓународните проекти и други задачи.