Новости / Вести - Архива

51 ПОСЕТА НА МИСИЈАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД
52 ПРОДОЛЖУВААТ РАЗГОВОРИТЕ ОКОЛУ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОКД ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
53 РАБОТНА ПОСЕТА ВО СВ. НИКОЛЕ
54 СГИП И ССМ ИМ ГО ЧЕСТИТААТ 20-ТИ ЈУНИ, ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ, НА СИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
55 РАБОТНА СРЕДБА СО АМБАСАДОРОТ НА ЦРНА ГОРА ВО РМ
56 ПРЕГОВОРИ СО ОРМ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОКД ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР
57 ПРОДОЛЖУВААТ РАЗГОВОРИТЕ ОКОЛУ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОКД ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
58 XIX Конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) 21 мај 2015 Охрид, Македонија
59 ОСТВАРЕНА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА АЛБАНИЈА
60 ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДОТ - 1ви МАЈ
61 ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ (МПС)
62 ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ, 1-ВИ МАЈ
63 ТРКАЛЕЗНА МАСА - ДАНОЧНА ПОЛИТИКА, НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН
64 ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
65 28 АПРИЛ - СВЕТСКИ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
66 ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНИЈА ВРАБОТУВА“ ДОБИ ПОДДРШКА ОД СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ
67 ПОТПИШУВАЊЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА 2015-2018 г.
68 ИСТОРИСКИ УСПЕХ НА ССМ - ССМ ПРИМЕН ВО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ (ЕКС)
69 ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА СИЕР И ССМ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА АД ЕМО- ОХРИД И НА ВРАБОТЕНИТЕ
70 ПРИЗНАНИЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА
71 СВЕТСКИ ДЕН НА СОЦИЈАЛНАТА ПРАВДА
72 #18ФЕВ – НЕ ПОСЕГНУВАЈТЕ ПО ПРАВОТО НА ШТРАЈК
73 ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА И КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
74 ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЈА
75 РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА НА ПЕЛАГОНИЈА
76 РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ССЕСМ И ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ ОД ЕВН
77 ПОГОЛЕМА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКИ СТАЖ
78 СЕМИНАР СО ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ- ЕТУЦ -УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ-
79 ССМ – ЛИДЕР И ГАРАНТ НА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА (ПРАВНА ЗАШТИТА)
80 РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА И СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА АД „ЕМО“- ОХРИД
81 ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈА ПОТВРДИ ЛЕГИТИМНОСТА НА ШТРАЈКОТ ВО МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
82 14-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ССМ
83 ПОТВРДА НА ЗНАЧЕЊЕТО НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ И СЕКЦИЈАТА НА ЖЕНИ ВО ССМ
84 СЕДНИЦА НА СИНДИКАТОТ НА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА Р МАКЕДОНИЈА
85 ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ВРСКА СО ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ХОНОРАРНИТЕ РАБОТНИЦИ
86 СГИП И СШДЕ ПРИМЕНИ ПОД УСТАВНО ИМЕ КАКО РАМНОПРАВНИ ЧЛЕНКИ ВО ЕВРОПСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА - EFBWW
87 ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ОДНОС НА ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ЗА ХОНОРАРНИТЕ РАБОТНИЦИ
88 ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА
89 МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ СЛАВЈАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
90 РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА Б.З.Р -СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ССМ-
91 ПРОМОВИРАН СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИОТ СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 2014-2018
92 СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ВРАБОТЕНИТЕ ОД ПОДРУЖНИЦАТА НА ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ ВО ТЕТОВО
93 ОДРЖАНА ПЕТТА РЕГИОНАЛНА ТРКАЛЕЗНА МАСА ПОСВЕТЕНА НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИЕ ВО СОФИЈА
94 ПОТПИШАН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА
95 ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ШТЕДЕЊЕТО 31 ОКТОМВРИ
96 ОДРЖАН VII КОНГРЕС НА СОЈУЗ НА САМОСТОЈНИ СИНДИКАТИ НА ХРВАТСКА
97 ОДРЖАН СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАЛЕН СОВЕТ „СОЛИДАРНОСТ“
98 ОДРЖАНА ЈАВНА ДЕБАТА ПО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ -ПОНАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА-
99 ТВИНИНГ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕУ: -ПОДДРШКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ МЕРКИ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ-
100 ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ЛЕСС НА ОПШТИНА БИТОЛА

Лист 2 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc