Новости / Вести - Архива

401 СЕМИНАР СО ИДНИТЕ ГРАДЕЖНИЦИ
402 ВТОРА СЕСИЈА НА ШКОЛАТА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
403 ПРЕДЛОЗИ НА ССМ ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
404 ДОДЕЛЕНИ 20 ЛИЦЕНЦИ ЗА АНТИМОБИНГ СОВЕТНИЦИ
405 ПОСЕТА НА МОТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
406 ЧЕСТИТИКИ ОД МОТ ЗА УСВОЕНИТЕ КОНВЕНЦИИ
407 РАБОТИЛНИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ПРОЕКТОТ “ЕСВОНЅ“
408 ОДРЖАНА ДВАНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
409 СЕМИНАР ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ И СИРОМАШТИЈАТА
410 ДЕНЕС ОДРЖАНА ШКОЛА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
411 ИЗВЕШТАЈ НА BWI ЗА ВТОРИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО, ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА
412 ОБУКИ НА АНТИМОБИНГ СОВЕТНИЦИ
413 СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД ПРВИ МАЈ
414 НА ПРВОМАЈСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОМОВИРАНА КАМПАЊАТА ЗА ЗАКОН ЗА МОБИНГ
415 ДЕНЕС ОДРЖАН КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО
416 СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ СЕ ДВИЖИ ПО НАГОРНА ЛИНИЈА
417 ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА НА МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ СИНДИКАТ ЗА ХЕМИЈА
418 ВО РИМ СРЕДБА МЕЃУ МАКЕДОНСКИОТ И ИТАЛИЈАНСКИОТ СИНДИКАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА
419 ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МИТРЕВСКИ ОДБРАНИ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
420 СЕМИНАРИ НА СИНДИКАТОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
421 ЗАПОЗНАВАЊЕ НА BWI СО АКТИВНОСТИТЕ ВО ШУМАРСТВОТО
422 КАМПАЊА НА СГИП И BWI ЗА КОРИДОРОТ 10
423 СИНДИКАТИТЕ ИМААТ БИТНА УЛОГА ВО ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАТА
424 ПОСТИГНАТ ДОГОВОР ЗА БЕНЕФИЦИРАН СТАЖ НА РУДАРИТЕ
425 УСВОЕНИ ЧЕТИРИ МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
426 РАЗГОВОР СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА СВЕТСКАТА БАНКА
427 СЕМИНАР ЗА ПРИМЕНАТА НА ТРУДОВИТЕ ЗАКОНИ
428 СПОГОДБА ЗА СОРАБОТКА НА МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ СИНДИКАТ ЗА ХЕМИЈА
429 ПРЕТСТАВЕНА ПЛАТФОРМАТА НА ССМ ЗА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ
430 ПАРТНЕРСКА СРЕДБА НА ПРОЕКТОТ ECBOHS ВО ИСТАНБУЛ
431 ПОСЕТА НА ССМ ОД ИТАЛИЈАНСКИОТ СИНДИКАТ FLAEI – CISL
432 СГИП УЧЕСТВУВА НА САЕМОТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО
433 ПОСЕТА НА “ПРЕСПАДРВО“ – РЕСЕН
434 МИНИМАЛНАТА ПЛАТА Е ЧЕКОР НАПРЕД ВО ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ ЖИВОТ
435 СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ НА СГИП УСВОИ ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА
436 ССМ ЌЕ ПРИДОНЕСУВА ВО НАМАЛУВАЊЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КРИЗАТА
437 29 ФЕВРУАРИ ЕВРОПСКИ ДЕН НА АКЦИЈА
438 ОДРЖАНА ЗАВРШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ “ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОРМ НА ПАТ КОН ЕУ“
439 НАСКОРО ВО БИТОЛА ЌЕ СЕ ОСНОВА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО - СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ
440 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД НАЈАВИ КОНТРОЛИ ЗА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА
441 ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
442 СЛУЖБАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ ПРОДОЛЖЕНА ДО 45 - ГОДИШНА ВОЗРАСТ
443 РАЗГОВОРИ СО ФИНСКИОТ ЕКСПЕРТ АНТЕРО ВАХАПАСИ
444 СРЕДБА СО ЗДРУЖЕНИЈАТА НА СТЕЧАЈЦИТЕ
445 ССМ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
446 ПОЧЕТОК НА КАМПАЊАТА “ГРАДИ БЕЗБЕДНО“
447 ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
448 ИЗЛЕЗЕ НОВОТО ИЗДАНИЕ “ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
449 ССМ ЌЕ БАРА УЧЕСТВО НА СИНДИКАТИТЕ ВО РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА
450 ОДРЖАНА ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ “АНТИМОБИНГ МРЕЖА – МК“

Лист 9 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc