Новости / Вести - Архива

351 СЕМИНАР ЗА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЛЕСНАТА ИНДУСТРИЈА НА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТИ
352 ЧЕСТИТКИ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА, ПРЕМИЕРОТ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
353 ТРИБИНА ЗА УЛОГАТА НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА
354 ЗАПОЧНУВА ПРОЕКТОТ “ИНФОРМИРАНИ И ИСКУСНИ ЗА ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО“
355 ДЕНЕС ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЕНЕРГЕТИКА
356 СЕМИНАР НА МЛАДИНСКАТА СЕКЦИЈА НА СГИП
357 ССМ И СЗПМ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
358 ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
359 СВЕТСКИ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
360 ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА ЕВРОПСКИТЕ ИСКУСТВА НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
361 СРЕДБА СО СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ
362 ДЕНЕС СЕ ОДРЖА XIII СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
363 СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ЕКС БЕРНАРДЕТ СЕГОЛ
364 ПРОТЕСТ ВО ЗДРАВСТВОТО ЌЕ ИМА, ПРЕГОВОРИТЕ ЌЕ ПРОДОЛЖАТ
365 С О О П Ш Т Е Н И Е
366 СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
367 НА 24 СЕПТЕМВРИ ПРОТЕСТ НА СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО
368 ПЛАТФОРМА НА ССМ ЗА ПОСКАПУВАЊАТА НА ЕНЕРГЕНСИТЕ
369 ВО “11 ОКТОМВРИ ЕУРОКОМПОЗИТ“ - ПРИЛЕП СРЕДБА НА ССМ СО МЕНАЏЕРСКИОТ ТИМ
370 ОСНОВАН ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО ТЕТОВО
371 РЕЗОЛУЦИЈА НА РСС “СОЛИДАРНОСТ“ ЗА МЛАДИТЕ
372 ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА
373 СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
374 СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ТОДОРОВ ОКОЛУ ПРОЕКТОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПО УЧИНОК
375 ПРОДОЛЖЕНИ И УСОГЛАСЕНИ КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА
376 СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ “СОЛИДАРНОСТ“
377 ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА
378 РАБОТИЛНИЦА НА МОТ ЗА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
379 СООПШТЕНИЕ НА ССМ ЗА ТОПЛОТНИОТ БРАН И УВ ЗРАЧЕЊЕТО
380 ПРОДОЛЖЕН ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
381 СЕМИНАР ЗА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ПРАКТИКАТА
382 СЕМИНАР НА СЕКЦИЈАТА НА ЖЕНИ ПРИ СГИП
383 ЗАВРШНО СОВЕТУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ СО АВСТРИСКИОТ СИНДИКАТ “PRO – GE“
384 СООПШШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА
385 ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ
386 ОБЈАВЕН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО
387 ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА МОБИНГ
388 СРЕДБА НА СИНДИКАЛНИОТ АКТИВ НА ШУМАРСТВОТО СО ДИРЕКТОРОТ НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
389 ДЕСЕТТИ СПОРТСКИ ИГРИ НА СГИП
390 ЗА ГРАДЕЖНИЦИТЕ ПОЧНАА ЛЕТНИТЕ ГОРЕШТИНИ
391 ОДРЖАНА ТРЕТА СЕСИЈА НА ШКОЛАТА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
392 ОСУМНАЕСЕТТИ СПОРТСКИ ИГРИ НА УПОЗ
393 ЗАПОЧНА ОБУКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ
394 ПРОМОВИРАНА СТУДИЈАТА НА МОТ ЗА РОДОВИОТ ЈАЗ ВО ПЛАТИТЕ
395 ДОПОЛНЕТ КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ТУТУНСКО СТОПАНСТВО
396 РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
397 СЕМИНАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ НА ЕВРОПСКИОТ ПРОЕКТ “ECBOHS“
398 ОДРЖАНА ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ССМ
399 СЕДУМАНЕСЕТТИ СПОРТСКИ ИГРИ НА СИНДИКАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ
400 ПРИВРШУВА УСОГЛАСУВАЊЕТО ЗА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР

Лист 8 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc