Новости / Вести - Архива

301 СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ “СОЛИДАРНОСТ“
302 ОЛЕСНУВАЊЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА И НОЌНА РАБОТА И МОЖНОСТ ЗА КОНТРОЛА
303 СРЕДБА СО АМБАСАДОРКАТА НА КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА АНИК ВАН КАЛСТЕР
304 ПРОДОЛЖЕНИ КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ТЕКСТИЛ, КОЖА И ЧЕВЛИ
305 РАБОТИЛНИЦА НА “PRO – GE“, СГИП, СИЕР И АГРО СИНДИКАТ
306 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
307 СПОГОДБА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР
308 ПРОМОЦИЈА НА ПУБЛИКАЦИЈАТА “ШТО ПОСТИГНАВМЕ – ПРОГРАМСКИ ПОТВРДИ“
309 ЗАЕДНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ ДАВААТ РЕЗУЛТАТ
310 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ВО ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА
311 КОНФЕРЕНЦИЈА НА СЕКЦИЈАТА НА ЖЕНИ ПО ПОВОД ОСМИ МАРТ
312 ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО, НОВИ КОНВЕНЦИИ НА МОТ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА
313 СИМПОЗИУМ ЗА СПОРЕДБА НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАВСТВО НА ФРАНЦИЈА И МАКЕДОНИЈА
314 СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД 20 ФЕВРУАРИ, СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА СОЦИЈАЛНА ПРАВДА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
315 СОСТАНОК СО ВРАБОТЕНИТЕ СО “СЛАВИЈА“
316 КОНСТИТУИРАН ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО ШТИП
317 МАКЕДОНСКИТЕ СИНДИКАТИ ПОДГОТВЕНИ ДА ПАРТИЦИПИРААТ ВО ЕВРОИНТЕГРАЦИЈАТА
318 МИНИСТЕРОТ СПИРО РИСТОВСКИ НАЈАВИ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО КОРИСТ НА РАБОТНИЦИТЕ
319 ПРОДОЛЖУВААТ ПРЕВИРАЊАТА ВО “МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ – ПРИЛЕП
320 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД ПРОДОЛЖУВА СО ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА
321 РАБОТИЛНИЦА ЗА УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЕУ ИНТЕГРАЦИЈАТА
322 МИНИСТЕРСТВОТО И СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО ПОТПИШАА АНЕКС НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
323 Интервју со Живко Митревски, претседател на ССМ
324 ПОТПИШАН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
325 СРЕДБА НА СИНДИКАЛЦИТЕ ОД ШУМАРСТВОТО
326 СЕМИНАР НА СФДМ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ
327 СВЕЧЕНОСТ ПО ПОВОД ЧЛЕНСТВОТО НА СИНДИКАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СИНДИКАТ “ITF“
328 СИНДИКАТИТЕ НА ОДБРАНАТА И ПОЛИЦИЈАТА ПОБАРАА НАВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА БУЏЕТОТ
329 ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ ГО ОСУДИ БЛОКИРАЊЕТО НА БУЏЕТОТ
330 СЕДМА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ССМ
331 ЖЕНИТЕ ОД ГРАДЕЖНИШТВОТО И ШУМАРСТВОТО ГО ОДБЕЛЕЖАА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
332 СЕМИНАР НА СИНДИКАТОТ ЗА ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И МЕТАЛИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
333 СООПШТЕНИЕ ЗА БЛОКИРАЊЕТО НА СОБРАНИСКАТА КОМИСИЈА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
334 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ТРГОВИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
335 РАБОТНА СРЕДБА МЕЃУ ССМ И ОРМ
336 ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА “ЕСВОНЅ“ ВО АНКАРА
337 ШКОЛО ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
338 СЕ ИНТЕНЗИВИРААТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО И СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО
339 ВТОР СОСТАНОК НА УО НА ПРОЕКТОТ “ИНФОРМИРАНИ И ИСКУСНИ ЗА ОДРЖЛИВО ЗЕМЈОДЕЛСТВО“
340 СОЛИДАРНА ПОДДРШКА НА ССМ НА ШТРАЈКОТ ВО “МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ “ – ПРИЛЕП
341 ОДРЖАНИ ПРЕС КОНФЕРЕНЦИИ НА ШЕСТ РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ПРЕТСТАВНИШТВА НА ССМ ЗА ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА АКЦИЈА
342 ЗАКОНОТ ЗА МОБИНГ КРУПНА ПОБЕДА НА ССМ
343 ОБРАЌАЊЕ НА ССМ ДО ВЛАДАТА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА АКЦИЈА И СОЛИДАРНОСТ
344 ВМРЕЖУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ И НА ЖЕНИТЕ ОД ШУМАРСТВОТО И ОДБРАНАТА
345 ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА АКЦИЈА И СОЛИДАРНОСТ ЗА ССМ ТРАЕ ЦЕЛА ГОДИНА
346 ЕВРОПСКИ ДЕН НА АКЦИЈА И СОЛИДАРНОСТ
347 РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СИНДИКАТИ ОД РЕГИОНОТ
348 ПРОМОВИРАНА КНИГАТА “НАШИ ПЕНЗИОНЕРСКИ ВРЕМИЊА“
349 ПРОМОВИРАНА ПУБЛИКАЦИЈА ЗА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА НА СГИП
350 КОНФЕРЕНЦИЈА НА “CISL – ISKOS“ и “ITUC PERC“ ЗА ПОЛОЖБАТА НА ЖЕНИТЕ

Лист 7 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc