Новости / Вести - Архива

201 НОВОГОДИШНА СРЕДБА СО НОВИНАРИТЕ
202 СЕДНИЦА НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ
203 СРЕДБА НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО СО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
204 ССМ УТВРДИ ПРАВО ЗА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА СИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
205 СЕМИНАР НА СХНМ ЗА СТРЕСОТ И МОБИНГОТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
206 СРЕДБА СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ITUC ШАРАН БУРОУ
207 ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
208 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МИТРЕВСКИ НА АД “КИРО ДАНДАРО“ ВО БИТОЛА
209 УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
210 СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 10. ДЕКЕМВРИ - СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
211 ОСНОВАНА МРЕЖА ЗА СОЛИДАРНОСТ НА СИНДИКАТИТЕ ОД СООБРАЌАЈ И ВРСКИ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
212 РАБОТИЛНИЦА ОРГАНИЗИРАНА ОД “ЛУЃЕ ЗА ЛУЃЕ“ - ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ВО СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКАТА КОФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ
213 ТРИБИНА ВО ОХРИД ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ
214 РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНТЕРНОТО СИНДИКАЛНО ИНФОРМИРАЊЕ
215 НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТОТ “ДАНОЦИ, НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН“
216 СГИП СО ИНИЦИЈАТИВА ЗА БЕНЕФИЦИРАН СТАЖ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
217 КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ГАЗИ БАБА
218 ЧЕТВРТА СРЕДБА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ
219 СГИП ПРОДОЛЖУВА СО АКТИВНОСТИ НА КОРИДОР 10
220 СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
221 ТРИБИНА ОД ОБЛАСТА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ
222 СПОГОДБА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО ГАЗИ БАБА
223 ССМ ПРИМЕН ВО МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ
224 ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА БОРБА
225 ВО ССМ ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
226 ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
227 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА
228 РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
229 УТРЕ СЕ ОДРЖУВА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ВО КОМПАНИИТЕ
230 ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТНИТЕ ПОСЕТИ НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ
231 ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НАРОДНОТО ВОСТАНИЕ 11 ОКТОМВРИ
232 ПРОДОЛЖУВААТ РАЗГОВОРИТЕ ЗА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР И ЗА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО
233 ВО ССМ ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
234 ПРИФАТЕНИ ПОВЕЌЕ БАРАЊА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
235 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСНО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ РАБОТА И ПОЖАР
236 СЕМИНАР ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД ДЕЈНОСТА ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ ОД РЕГИОНОТ
237 НА 7 ОКТОМВРИ СЕ ОДБЕЛЕЖУВА СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
238 ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА РЕГИОНАЛНО ПОВРЗУВАЊЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ
239 СРЕДБА НА ССМ СО СВЕТСКАТА БАНКА
240 УСПЕШНО ПРОДОЛЖУВА КАМПАЊАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ
241 ОДРЖАНА СЕДУМНАЕСЕТТАТА СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО
242 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МИТРЕВСКИ ВО ОХРИД
243 ОДРЖАНА ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
244 ОФИЦИЈАЛНО ЗАТВОРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
245 ВТОРА СРЕДБА НА СГИП СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД КОМПАНИЈАТА АКТОР
246 ССМ ОДБЕЛЕЖА ДВА КРУПНИ НАСТАНИ
247 ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА
248 ОСВРТ - КРУПНА ПОБЕДА ВО ДЕЛОТ НА ЗБОГАТУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО СО МЕЃУНАРОДНИ ТРУДОВИ СТАНДАРДИ
249 УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТОТ И МЕНАЏМЕНТОТ НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
250 СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ ОКОЛУ ПОДОБРУВАЊЕТО НА БИЗНИС КЛИМАТА ВО МАКЕДОНИЈА

Лист 5 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc