Новости / Вести - Архива

101 ОДРЖАНА 22РА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ
102 ОДРЖАНА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА
103 ПОТВРДА НА АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ЗДРУЖЕНИ ВО ССМ
104 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИК НА МОТ
105 ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
106 ПРОМОЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ“
107 ТРИПАРТИТНА СРЕДБА ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИ ВО ПРОГРАМА ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА 2014-2017
108 ИНТЕРВЈУ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ ЗА РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
109 ОДРЖАНА СЕДМА ЛЕТНА ШКОЛА НА ПЕРК
110 ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ПО ПОВОД НОВИOТ ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА.
111 ОДБЕЛЕЖАН 7 ОКТОМВРИ, СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
112 ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА И РАБОТНИТЕ ПОСЕТИ НА ССМ ПРОДОЛЖУВААТ
113 18-ТА СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ
114 ОДРЖАН III-ОТ КАМП НА ОДБОРОТ НА МЛАДИ НА РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ “СОЛИДАРНОСТ“
115 ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕТЕНА НА СИНДИКАЛНОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ И АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВО ТУРИЗМОТ
116 ОДРЖАНА 42РА СЕДНИЦА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССМ
117 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА НА Р. МАКЕДОНИЈА- СШДЕ ВО СРБИЈА
118 ПРОДОЛЖУВА ПОТПИШУВАЊЕТО НА КД НА ЗДРУЖЕНИТЕ СИНДИКАТИ ВО ССМ - ПОТПИШАН КД ЗА ЗАШТИТНИ ДРУШТВА НА МАКЕДОНИЈА-
119 УШТЕ ЕДНА УСПЕШНА ЗАВРШЕНА ПРВОМАЈСКА КАМПАЊА НА ССМ-ПРИФАТЕНИ БАРАЊАТА НА ССМ ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЗР
120 ТВИНИНГ ПРОЕКТ „ПОДДРШКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНИ МЕРКИ И УСЛУГИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ“
121 ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ШУМАРСТВО- РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ СО BWI-
122 РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА СТРУГА
123 СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ ОД УСАИД МРЕЖА „YES“ - ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЛЕСС -
124 ВТОР МОДУЛ ОД „АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ 2014“
125 ОДБЕЛЕЖАН 2-РИ АВГУСТ- ИЛИНДЕН
126 СВЕЧЕНО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ЖЕТВАТА ВО АД „ЗК ПЕЛАГОНИЈА“- БИТОЛА
127 ДОДЕЛЕНО ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ НА ССМ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА
128 РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ВЕЛЕС
129 РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО ПРИЛЕП
130 ОДРЖАНА 23-ТАТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ
131 ОДРЖАНА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
132 РАБОТНА ПОСЕТА НА СК СТРУМИЦА И РАЗГОВОРИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРМ ВО СВЕТИ НИКОЛЕ
133 РАБОТНОТО ЛЕТО ВО ССМ ПРОДОЛЖУВА РАБОТНА ПОСЕТА НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВО РЕСЕН И ПРЕСПАНСКИОТ РЕГИОН
134 КОНФЕРЕНЦИЈА ОРГАНИЗИРАНА ОД МОТ ПОСВЕТЕНА НА ЗАШТИТАТА НА МАЈЧИНСТВОТО И ТАТКОВСТВОТО
135 РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА МОТ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА
136 РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО СТРУГА И ОХРИД
137 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ: ПОДДРШКА ВО БОРБАТА ПРОТИВ НЕПРИЈАВЕНАТА РАБОТА
138 АКТИВНОСТИ НА СИНДИКАТОТ И МЕНАЏМЕНТОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КД
139 АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД КАМПАЊАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
140 ПОЧЕТОК НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ВО ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
141 ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА
142 ТРЕТО СОБРАНИЕ НА СО НА МАКЕДОНСКА ПОШТА
143 СГИП И ССМ ИМ ГО ЧЕСТИТААТ 20-ТИ ЈУНИ, ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ, НА СИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР
144 103-ТА СЕДНИЦА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТРУДОТ
145 12 ЈУНИ – СВЕТСКИ ДЕН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕТСКИОТ ТРУД
146 ПРЕГОВОРИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КД ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА
147 ПРВИ ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО
148 ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ССМ И ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕДУКАЦИЈА И ЗАШТИТА НА СОБИРАЧИ НА СЕКУНДАРЕН ОТПАД – ЕДУКАТИВНА УНИЈА НА РЕЦИКЛАТОРИ СКОПЈЕ (ЗЕУР)
149 ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТИТЕ ЗДРУЖЕНИ ВО СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ВРСКА СО ИСПЛАТАТА НА РЕГРЕСОТ ЗА ГОДИШЕН ОДМОР
150 ШКОЛА ЗА ЖЕНИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ

Лист 3 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc