Новости / Вести - Архива

501 ДОДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА АНТИМОБИНГ СОВЕТНИЦИ
502 СГИП ГО ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ
503 ЕКИПИРАНИ СЕКЦИИТЕ ЗА МЛАДИ И ЗА ЖЕНИ
504 ПОРАКА НА МОТ ПО ПОВОД 12 ЈУНИ, СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ДЕТСКИОТ ТРУД
505 СЕМИНАР ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
506 ТРИБИНА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ
507 СООПШТЕНИЕ: ССМ ОСТАНУВА НА ТЕМЕЛНИОТ СТАВ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА СВОЈАТА НЕЗАВИСНА, АВТОНОМНА И НЕПАРТИСКА ПОЗИЦИЈА
508 РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА МОБИНГ НА СРЕДНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
509 ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
510 МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
511 ССМ НЕ УЧЕСТВУВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕБАТИ ДО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ
512 РАБОТИЛНИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СИНДИКАТОТ ЗА ХЕМИЈА
513 АНТИМОБИНГ ОБУКА ВО ССМ
514 ДЕНЕС И УТРЕ ВО ССМ СЕ ОДРЖУВА ОБУКА НА АНТИМОБИНГ СОВЕТНИЦИ
515 ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ПРВИ МАЈ - МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ТРУДОТ
516 ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
517 НА ПРВОМАЈСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗАПОЧНУВА КАМПАЊАТА НА ССМ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА
518 УТРЕ ССМ ОДРЖУВА ПРВОМАЈСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
519 ПРЕТСТАВНИКОТ НА BWI ЏИН СОК ЛИ ВО ПОСЕТА НА ССМ И НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО
520 ПРОДОЛЖЕН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА
521 ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПОДДРШКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА 94 НА МОТ
522 ПОТПИШАНА ОСНОВАЧКАТА ПОВЕЛБА НА РЕГИОНАЛНИОТ СИНДИКАЛЕН СОВЕТ “СОЛИДАРНОСТ“
523 РЕШЕНИЈА ЗА СТЕЧАЈНИТЕ И ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК РАБОТНИЦИ
524 ДЕНЕС СЕ ОДРЖА ОСМОТО СОБРАНИЕ НА СИНДИКАТОТ ЗА ТРГОВИЈА
525 ССМ И КСС СВЕЧЕНО ГО ОДБЕЛЕЖАА ЧЛЕНСТВОТО ВО ИТУЦ
526 МИЌО СТОЈАНОВСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СРСВМ
527 ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ВКЛУЧЕНОСТ НА МЛАДИТЕ
528 МПС НУДИ МОДЕЛИ ЗА СТАНБЕНОТО ПРАШАЊЕ НА ПОЛИЦАЈЦИТЕ
529 ОБУКА НА АНТИМОБИНГ СОВЕТНИЦИ
530 ДЕНЕС СЕ ОДРЖУВА ЧЕТВРТИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ СИЕР
531 ССМ ДОБИ АСОЦИЈАТИВНО ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ
532 АКТИВНОСТИ НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО
533 МИНИСТЕРОТ ИВО ИВАНОВСКИ ВО ССМ ЗА РЕФОРМИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА
534 ОБУКА НА ТРЕНЕРИ ЗА МОБИНГ
535 СТУДИСКА ПОСЕТА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ ВО ХОЛАНДИЈА
536 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТОЛКУВАЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 146 ОД ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
537 РЕАКЦИЈА НА СИНДИКАТИТЕ ПО ОДНОС НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
538 ПРОМОВИРАНА СИНДИКАЛНАТА МИНИМАЛНА КОШНИЦА
539 НА ПРОМОЦИЈАТА НА РЕВИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕТСТАВЕНА ИНИЦИЈАТИВАТА НА ССМ ЗА СОЛИДАРЕН СТАНБЕН ФОНД
540 ВО СГИП ФОРМИРАНИ ПЕТ ПОМОШНИ ТЕЛА
541 ССМ, КСС И УНАСМ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
542 СЕМИНАР ЗА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ И СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
543 ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
544 СООПШТЕНИЕ: ОСНОВАЧКИ СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИИ
545 СООПШТЕНИЕ ПО ПОВОД НАПАДИТЕ ВРЗ ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ
546 ПОТПИШАНА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕЌЕ УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ
547 ССМ НАСКОРО СО СВОЈА СИНДИКАЛНА МИНИМАЛНА КОШНИЦА
548 ЖАЛБА ОД СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА
549 ЗА ОВАА ГОДИНА СГИП НАЈАВИ АКТИВНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА 94 НА МОТ
550 ССМ СМЕТА ДЕКА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБА ДА ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Page 11 of 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc