Синдикална минимална кошница - септември 2013

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за септември 2013 година изнесува
32 143,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.568,35 42,21
2. Домување 10.254,56 31,90
3. Хигиена 2.211,53 6,88
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.050,79 6,38
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 647,45 2,01
  Вкупно: 32.142,66 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.060,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.568,35 64,43 
2. Домување 10.254,56 48,69 
а Комунални трошоци 8,134,44 38,62 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.120,12 10,07 
3. Хигиена 2.211,53 10,50 
а Одржување на личната хигиена 978,81 4,65 
б Одржување на хигиената на домот 1.232,72 5,58 
4. Превоз 2.339,98 11,11 
5. Облека и обувки 2.050,79 9,74 
6. Култура 1.070,00 5,08 
7. Одржување на здравје 647,45 3,07 
  Вкупно: 32.142,66  152,62

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc