СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ НА СГИП УСВОИ ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
01.03.2011
Од седницата – меѓународниот синдикат BWI оцени дека Секцијата на млади при СГИП е една од најдобро организираните во Источна и Југоисточна Европа
Од седницата – меѓународниот синдикат BWI оцени дека Секцијата на млади при СГИП е една од најдобро организираните во Источна и Југоисточна Европа

Секцијата на млади при Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање (СГИП) вчера одржа состанок, на кој беше усвоена Програмата за активностите на Секцијата на млади за 2012 година. Членовите на секцијата беа информирани за проектите и активностите што се вклучени во Програмата. На состанокот се донесе заклучок за активно учество на сите членови на секцијата во спроведувањето на Програмата.

По одржувањето на состанокот се одржа семинар на тема “Организирање на СГИП за остварување на правата на членовите“. На семинарот беа опфатени темите “Комуникација со членството“, “Артикулирање на барањата на членовите“ и “Општи информации за синдикалното организирање преку СГИП“.

Со цел полесна комуникација и добивање на сите информации Секцијата на млади има отворено свој профил на Facebook страницата (Sekcija Mladi Sgip).

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc