Комисии на советот на ССМ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

КОМИСИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ И КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Членови

  1. Михајло Поповски, Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ
  2. Илија Хаџи-Николов, Синдикат за индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)
  3. Љупчо Радевски, Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)



КОМИСИЈА ЗА РАБОТНО ЗАКОНОДАВСТВО

Членови

  1. Цвета Димовска, Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално – станбеното стопанство, занаетчиството и  заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ)
  2. Драги Стојановски, Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП)
  3. Илија Ивановски, Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ)



КОМИСИЈА ЗА ЖИВОТЕН СТАНДАРД

Членови

  1. Трајчо Илиев, Синдикат на работниците од шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ
  2. Слободан Илиевски, Синдикат на хемија, неметали и метали на Македонија (СХНМ)
  3. Ленче Стојановска, Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО Синдикат)


Одлука за именување на членови на комисиите донесе Советот на ССМ, на седницата одржана на 28.03.2011 година.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc