REGIONAL TRADE UNION BRANCH-OFFICES

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
SSM- REGIONAL TRADE UNION BRANCH-OFFICES AND COORDINATORS OF THE TRADE UNION OFFICES

At its session of 27/12/2010 the Presidency of CCM adopted a Decision on appointing secretaries of regional trade union branch-offices (RTUBO) and coordinator of trade union offices.

According to the Decision within the regional union branch-offices are established trade union offices (TUO).

  • RTUBO Bitola – TUO in Resen and Demir Hisar.
  • RTUBO Veles – TUO in Sveti Nikole.
  • RTUBO Delcevo - TUO in Berovo Vinitsa and Kocani.
  • RTUBO Kavadarci -  TUO in Valandovo, Gevgelija and Negotino.
  • RTUBO Kumanovo - TUO in Kriva Palanka Kratovo.
  • RTUBO Ohrid - TUO in Struga, Debar.
  • RTUBO Prilep - TUO in Krusevo and Makedonski Brod.
  • RTUBO Tetovo - TUO in Gostivar and Kicevo.
  • RTUBO Stip - TUO in Probistip Radovis and Strumica
  • RTUBO Skopje.

The secretaries of the RTUBO have been appointed: Simon Siljanovski in Bitola (volunteer), Sebo Shakirov in Veles, Trajan Mitevski in Delcevo, Stojko Murdzhevalevski in Kavadarci, Mile Spasovski in Kumanovo, Dragan Cvetanoski in Ohrid, Angeleski Lazar in Prilep, Trifun Cvetkovski in Tetovo and Jovan Cvetkovski in Skopje.

The coordinators of the TUO are appointed: Kire Cvetkovski in Resen, Janka Jovanova in Sveti Nikole (volunteer), Dimitar Gugushevski in Berovo,  Delco Trajcev in Vinica, Nurten Jajaga in Debar (volunteer), Radovan Ivanovski in Struga, Dejan Petkovski in Makedonski Brod, Boris Andreski in Kicevo, Vanco Trajceski in Probistip and Zorka Andova in Radovis.


Regional trade union Branch-office - Bitola with Resen and Demir Hisar Simon_Siljanovski_Bitola

Secretary: Simon Siljanovski
tel/fax: 047/232-048 mob. 070/235-350

Regional trade union Branch-office - Veles with Sveti Nikole
Sebo_Sakirov_Veles

Secretary: Sebo Sakirov
tel/fax 043/231-513    mob. 072/307-642

 

Regional trade union Branch-office – Delcevo with Berovo, Vinica and Kocani
Trajan_Mitevski_Delcevo

Secretary: Trajan Mitevski
tel/fax  033/411-886   mob. 072/307-645

 

Regional trade union Branch-office – Kavadarci with Valandovo, Gevgelija and Negotino
Stojko_Murdzevaleski_Kavadarci

Secretary: Stojko Murgevalevski
tel/fax  043/415-131      mob. 072/307-646

 

Regional trade union Branch-office – Kumanovo with Kratovo and Kriva Palanka
05.05.2011_Mile_Spasovski_Kuman

Secretary: Mile Spasovski
tel/fax 031/412-433    mob. 072/307-649

Regional trade union Branch-office- Ohrid with Debar and Struga
Dracan_Cvetanoski_Ohrid

Secretary: Dragan Cvetanoski
tel 046/786-239   fax. 046/787-419   mob. 072/307-652

 

Regional trade union Branch-office - Prilep with Krusevo and Makedonski Brod
05.05.2011_LazarAng._Prilep
Secretary: Lazar Angeleski
tel/fax 048/425-925  mob. 072/307-653

 

Regional trade union Branch-office - Tetovo with Gostivar and Kicevo
Trifun_Cvetkovski_Tetovo

Secretary: Trifun Cvetkovski
tel/fax  044/336-435   mob. 072/307-660

Regional trade union Branch-office – Skopje
Jovan_Cvetskovski_Skopje

Secretary: Jovan Cvetkovski
tel. 02/3230-162  fax. 02/3060-703   mob. 072/307-637

 

Trade Union office Resen
Kire_Cvetanovski_Resen

Coordinator: Kire Cvetkovski
tel/fax 047/451-008 fax 047/452-143 mob. 072/307-656

 

Trade Union office - Sveti Nikole
Janka_Jovanova_Sv._Nikole

Coordinator: Janka Jovanova
tel/fax  032/443-150   mob. 072/307-657

Trade Union office - Berovo

Dimitar_Gugusevski_Berovo

Coordinator: Dimitar Gugusevski
tel/fax 033/471-154 mob. 072/307-640

Trade Union office - Vinica
Branko_Simeonov_Vinica

Coordinator: Branko Simeonov
tel/fax 033/361-236   mob. 072/ 307-643

Trade Union office - Debar

Nurten_Jajaga_Debar

Coordinator: Nurten Jajaga
tel 046/831-623   fax  046/831-055  mob. 072/307-641

 

Trade Union office - Struga
Radovan_Ivanovski_Struga

Coordinator: Radovan Ivanovski
tel. 046/262-195  fax. 046/262-982   mob. 072/307-658

 

Trade Union office - Makedonski Brod
05.05.2011_d.petkovski_mak.brod
Coordinatotr: Dejan Petkovski
tel 045/274-359  mob. 072/307-650

 

Trade Union office - Kicevo
Boris_Andreski_Kicevo

Coordinator: Boris Andreski
tel/fax  045/225-200  mob. 072/307-647

 

Trade Union office - Probistip
Vance_Trajceski_Probistip

Coordinator: Vance Trajceski
tel. 032/483-004  fax 032/483-003  mob. 072/307-654

 

Trade Union office - Radovis
Zorka_Andova_Radovis

Coordinator: Zorka Andova
tel/fax 032/602-055  mob. 072/307-655

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc