Грански синдикати

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

 1. Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на РМ (АГРО – Синдикат)
 2. Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално – станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на РМ (СУТКОЗ)
 3. Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (СГИП)
 4. Синдикат на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ)
 5. Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ
 6. Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ)
 7. Синдикат за индустрија, енергетика и рударство на Македонија (СИЕР)
 8. Самостоен синдикат на работниците од електростопанството на Македонија
 9. Синдикат на работниците од сообраќај и врски на РМ (СРСВМ)
 10. Синдикат на хемија, неметали и метали на РМ (СХНМ)
 11. Македонски полициски синдикат (МПС)
 12. Синдикат на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ)
 13. Синдикат на графичката, информативната, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на РМ (ГИФИХ)
 14. Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ
 15. Синдикат на финансиските дејности на Македонија (СФДМ)
 16. Синдикат на работниците од трговија на РМ (СРТ)
 17. Мултиетнички синдикат за образование на РМ (МЕСО)
 18. Синдикат на одбраната и безбедноста (СОБ)

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc