Секција на млади при ССМ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

lidija naskovska

Претседател на Секцијата на млади е Лидија Насковска

Досегашни претседатели на секцијата беа Радојка Хелман Денковска и Ирена Смиљановска. Секцијата на млади е основана со одлука на Советот на ССМ, на седницата одржана на 24 јануари 2002 година, како работно тело на Советот.

Според “Акционата програма 2011 – 2016 година“, усвоена на Втората конференција, Секцијата на млади ја продолжува својата активност околу: прашањата од општествениот и економскиот живот што се посебно значајни за положбата на младите луѓе, едуцирањето на младите, зголемување на влијанието и учеството во промените што значат социјална инклузија и интеграција во општеството.

Секцијата на млади ќе се фокусира на следните области:

 1. Пристап до образование на сите млади луѓе;
 2. Подобрување на преодот од училиште до вработување;
 3. Ангажирање за отворање нови, подобри места за младите луѓе;
 4. Ангажирање за посигурни и поздрави услови за работа;
 5. Организирање кампањи за зачленување на младите во синдикатите;
 6. Станбена политика за младите луѓе;
 7. Учество во донесувањето на закони и во нивната измена.

Синдикатите мора да најдат начини за приближување на младите, со цел да дознаат повеќе за нивните проблеми и потреби и за нивните очекувања од синдикатите.

Според Програмата потребни се програми за приближување до младите во последната средношколска година и на факултетите, пред преминот до вработување, исто така и до младите на работните места. За овие цели Секцијата на млади ќе презема:

 • активни кампањи во средините во кои синдикатите не се традиционално присутни;
 • соработка со студентски организации, со невладини здруженија и други организации;
 • изработка на публикации;
 • контакти со младите работници;
 • информирање на младите работници за нивните права од работниот однос;
 • организирање трибини со теми од интерес на младите;
 • организирање културно – спортски и забавни манифестации.

Цели на дејствување на Секцијата на млади се:

 • обезбедување рамноправен пристап на образование за сите млади луѓе, нивно стручно насочување, оспособување и преквалификација;
 • подобрување на системот на информирање за пазарот на трудот;
 • отворање специфични работни места за најмладите.

Синдикатите треба на трипартитно ниво да бараат: намалување на прекувремената работа со цел зголемување на бројот на работни места; создавање можности за поволни кредити за самовработување на младите; создавање можности за образование и преквалификација на невработените млади, на младите кои се вработени на несигурни места, посебно на младите жени, на младите инвалиди и на младите припадници на националните малцинства.

На планот на меѓународната соработка Секцијата на млади ќе настојува да воспостави квалитетен систем за проток на информации, ќе се вклучи во “Мрежата за координација на младите од синдикатите на Средна и Источна Европа“.

Посебно е важна соработката со секциите на млади  на националните синдикати, со цел размена на идеи и искуства.


ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ


член / заменик
ССМ
1. Ирена Смиљановска, Сектор за меѓународна соработка на ССМ
072/307-636              e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

2. Александар Ристовски, Правен факултет
075/454-450              e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

АГРО Синдикат
3. Марија Николовска
02/3164-846  070/213-181     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

4. Николче Добрушевски, Битолска млекарница – Битола
071/214-978      e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СУТКОЗ
5. Ненад Рашковиќ, Топлификација – Скопје
070/558-181   070/337-556  3097703/3097600  e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

6. Рамадан Мифтари
076/261-382   e mail:  dani xhen xhej Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

УПОЗ
7.    Вјолца Ејупи, Фонд на ПИОМ – Скопје
075/292-415       e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

8.    Кристина Кичевска, Основен суд 1 – Скопје
070/338-784    e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ЗДРАВСТВО
9.    Мирче Панев, Клиничка болница Штип
078/210-777   e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

10.    Кире Трајановски, Психијатриска болница – Скопје
075/254-754

 

СГИП
11.    Мики Лазаревски, АД Козјак – Куманово
072/206-586

12.    Елена Тримческа  СО АД Бетон – Скопје
075/471-147     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СТКЧ
13.    Горан Тасески, Окитекс АД - Скопје
3296-235    075/449-161      e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

14.  Тоше Велковски, Велес    071/460-787

 

СИЕР
15. Далибор Апостолоски  СО Раде Кончар ТЕП – Скопје
e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

16. Ирена Богдановска СО ОКТА – Скопје
071/649-760    e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СРСВМ
17. Александар Тасевски  М-НАВ – Скопје Контрола на летање
075/444-367     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

18. Петре Велигденов  Т-Мобиле – Скопје
070/300-014     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СХНМ
19. Кристина Филева
071/482-064     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

МПС
20. Бојан Величковски
070/335-569    e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

21. Александар Стојановски
071/342-991    

 

ШУМАРСТВО
22. Билјана Филиповска
075/816-620       e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

23. Стефан Блажевски
070/369-938    e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СРТ
24. Стефан Алкушовски, Подравка – Скопје
2650-134   071/228-193    e mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

СФДМ
25. Маја Ивановска, ЦКБ Банка – Скопје
070/774-109     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

26. Јасмина Велкова
070/624-867   e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

МЕСО
27. Златко Лозановски, Висока медицинска школа – Битола
071/235-546     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

ГИФИХ
28. Горанчо Димитриевски  Комуна – Скопје
071/311-513     e mail:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Радојка Хелман Денковска, досегашен претседател на Секцијата
075/311-323  e mail:   Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

13.06.2011_fotografija_3

Претседателот на ССМ Живко Митревски со младите синдикалци на Втората конференција на Секцијата на млади

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc