Синдикална минимална кошница - Март 2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2015 година изнесува
32 251,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 3
2015
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.552,85 42,02
2. Домување 10.379,10 32,18
3. Хигиена 2.181,97 6,76
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.041,85 6,33
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 685,71 2,13
  Вкупно: 32.251,46 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 3
2015
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.402,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.552,85  63,33
2. Домување 10.379,10  48,50
а Комунални трошоци 8.279,00  38,68
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.100,10  9,82
3. Хигиена 2.181,97  10,20
а Одржување на личната хигиена 981,42  4,59
б Одржување на хигиената на домот 1.200,55  5,61
4. Превоз 2.339,98  10,93
5. Облека и обувки 2.041,85  9,54
6. Култура 1.070,00  5,00
7. Одржување на здравје 685,71  3,20
  Вкупно: 32.251,46  150,70

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc