ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА ЛЕСС НА ГРАД СКОПЈЕ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

 10.02.2014

10.02.2014-foto1Конститутивна седница на ЛЕСС на град Скопје

На седницата беше разгледуван и усвоен предлог деловникот за ЛЕСС, усвоени беа и планот за идни активности во рамките на проектот на УСАИД (мрежа YES). Во присуство на  претставници од USAID и на претседателот на ССМ д-р Живко Митревски, беа избрани претседавач и заменик претседавач на ЛЕСС. За претседавач на ЛЕСС беше избран Тихомир Климовски, претставникот од ССМ, претседател на Македонскиот полициски синдикат и потпретседател за јавен сектор во ССМ.  Во работата на ЛЕСС на град Скопје претставници од ССМ се Роберт Симоноски, претседател на ССЕСМ и потпретседател за организациски развој во ССМ и Зоран Георгиевски, претседател на СУТКОЗ.

10.02.2014-foto2Дел од членовите на ЛЕСС

Покрај претставниците на синдикатите на ССМ и КСС членови на овој совет се и претставници од Организација на работодавачи на Р. Македонија и локалната самоуправа на град Скопје.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc