Новости / Вести - Архива

1 ОДРЖАН ПЕТТИОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА СГИП
2 КОНСУЛТАТИВНА ДЕБАТА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 2016-2020
3 ОДБЕЛЕЖАН 28 АПРИЛ- МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
4 СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРМ
5 ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС
6 КАМПАЊАТА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЗР И ЕДУКАЦИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ССМ И МЗЗПР ПРОДОЛЖУВААТ СО НЕСМАЛЕНО ТЕМПО - КУМАНОВО
7 ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ВО ЕНЕРГЕТСКАТА ГРАНКА
8 ПОДОБРЕНА СОСТОЈБАТА СО БЗР ВО РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СИНДИКАЛНО ПРЕСТАВНИШТВО КАВАДАРЦИ
9 РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СРСВМ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ СО МЕНАЏМЕНТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
10 СОСТАНОК ЗА БЗР ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТИТЕ ЗДРУЖЕНИ ВО ССМ ЗА РЕГИОНОТ ШТИП И ПРОБИШТИП
11 ТРЕТ РАБОТЕН СОСТАНОК ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - БИТОЛА -
12 ПРВ РАБОТЕН СОСТАНОК ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - СТРУМИЦА -
13 ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТНИТЕ СОСТАНОЦИ ПО ОДНОС НА ПРОЕКТОТ ЗА БЗР - ВЕЛЕС -
14 ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИВАТА ЕКОНОМИЈА
15 АКТИВНОСТИ НА ССМ ЗА БЗР ПРЕС- КОНФЕРЕНЦИЈА
16 ЕВАЛУАЦИЈА И СРЕДНОРОЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЕКТОТ НА МОТ - ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
17 РАБОТИЛНИЦА ЗА РАБОТНА ГРУПА РЕФОРМИ ВО СИНДИКАТОТ: ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО СИНДИКАТИ
18 КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНИТЕ СОВЕТИ
19 ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ЕВРОПА
20 РАБОТНА ПОСЕТА НА РЕГИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ВО РАДОВИШ
21 ОТВОРЕНА ПРВАТА БИОГАСНА ЦЕНТРАЛА
22 ОДРЖАН 7-ОТ КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТЕКСТИЛНАТА, КОЖАРСКАТА И ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА НА РМ
23 ПОТПИШАНИ НОВИ КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ ВО ТЕКСТИЛНАТА И КОЖАРСКО ЧЕВЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА
24 СОСТАНОК НА МЛАДИ ОД ЈУГО ИСТОЧНА ЕВРОПА: УЛОГАТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА ВО СИНДИКАТИТЕ
25 ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ ОСТВАРИ СРЕДБА СО НАЧАЛНИКОТ ГШ НА АРМ
26 ГОЛЕМА ПОБЕДА НА ССМ ВО ОДБРАНА НА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА
27 ПОТПИШАН НОВ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МАКЕДОНСКА ЖЕЛЕЗНИЦА - ИНФРАСТРУКТУРА
28 ЗАПОЧНАТА КАМПАЊА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИВАТА ЕКОНОМИЈА И НЕПРИЈАВЕНАТА РАБОТА
29 ОДРЖАНА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА НА РСС СОЛИДАРНОСТ И ОДБОРОТ НА МЛАДИ НА РСС СОЛИДАРНОСТ
30 ОДРЖАН 13ТИОТ КОНГРЕС НА ЕВРОПСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА НА СИНДИКАТИ
31 ССМ ГО ОДБЕЛЕЖA 7МИ ОКТОМВРИ, СВЕТСКИОТ ДЕН ЗА ПРИСТОЈНА РАБОТА
32 РАБОТНА СРЕДБА НА ССМ И СГИП СО МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА
33 РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРИПАРТИТЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ
34 РЕГОНАЛНА ТРИПАРТИТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФОРМАЛИЗИРАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАTA ЕКОНОМИЈА
35 ОДРЖАНА ПРВАТА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ССМ
36 Продолжена соработката на синдикатите здружени во ССМ и ССМ со Хак-Иш
37 ОДРЖАНИ 20ТЕ ЈУБИЛЕЈНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ
38 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СЕКРЕТАРОТ НА ССМ НА СИНДИКАЛНАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВО МАКЕДОНСКИ БРОД
39 РАБОТНА СРЕДБА НА ССМ И СРСВМ СО МИНИСТЕРОТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
40 ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА РУДАРИТЕ
41 ФОРМИРАН НОВ ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛЕН СОВЕТИ (ЛЕСС) ВО ОПШТНА СВЕТИ НИКОЛЕ
42 ПИСМО УПАТЕНО ОД РСС „СОЛИДАРНОСТ“ ДО САМИТОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН
43 ПРОДОЛЖУВА ФОРМИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ (ЛЕСС) ФОРМИРАН ЛЕСС ВЕЛЕС
44 РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ССМ И СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО ВО СИНДИКАЛНАТА ПОДРУЖНИЦА ПРИ ЛЕШНИЦА ТЕТОВО
45 ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ ИЛИНДЕН
46 РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДУКАТИВНИОТ КОНЦЕПТ - ОБУКА НА СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ ЗА ПОДОБРА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА К.Д ВО ШУМАРСТВОТО-
47 ПРОДОЛЖУВА ФОРМИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО- СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ (ЛЕСС) ФОРМИРАН ЛЕСС РЕСЕН
48 СРЕДБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКО - СОЦИЈАЛЕН КОМИТЕТ
49 ОДРЖАНА 29ТА СЕДНИЦА НА ЕСС
50 ПРАВОТО НА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ОСТАНУВА - ПРОДОЛЖЕН ОКД ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВО ЗА УШТЕ 2 ГОДИНИ

Лист 1 од 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc