Новости / Вести - Архива

851 ИНИЦИЈАТИВА НА ССМ ДО УСТАВНИОТ СУД ЗА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
852 ДЕНЕС СРЕДБА НА ССМ И ВИЦЕПРЕМИЕРОТ БОЦЕВСКИ
853 ДАЛИ БРУТО ПЛАТАТА ЌЕ ДОНЕСЕ МАСОВНИ ОТПУШТАЊА
854 БЕЗБЕДНОСТА ПРИ РАБОТА ОСТАНА НЕВАЖНА ТЕМА
855 ВО МАКЕДОНИЈА СТАНУВА НЕВОЗМОЖНО ДА СЕ ПРЕЖИВЕЕ
856 ОЖИВУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИОТ МРТОВЕЦ СОНК
857 ССМ ДОСТАВИ АМАНДМАНИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ
858 ЗАКОН ЗА МОДЕРНО РОПСТВО ВО 21. ВЕК
859 СИВАТА ЕКОНОМИЈА СОЦИЈАЛЕН АМОРТИЗЕР ВО ЦЕЛА ЕВРОПА
860 ССМ БАРА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА НАМАЛЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ ПРАВА
861 РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА НАМАЛЕНИ НА ПРЕПАД
862 РАБОТЕЊЕТО НА ЦРНО И ПОНАТАМУ МАСОВНА ПОЈАВА
863 ЕВРОПРАТЕНИКОТ МАЕР ВО ССМ
864 ДАЛИ ЌЕ СЕ СРЕДИ ХАОСОТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
865 ЗАЕДНИЧКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА БАНКАРИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
866 КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СТОПАНСТВО ПРОДОЛЖЕН ЗА ЕДНА ГОДИНА
867 ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ И ПОНАТАМУ НЕВАЖНА ТЕМА
868 ПРАЗНИЧНА ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МУРАТОВСКИ
869 МАКЕДОНСКИОТ ПРВИ МАЈ ДЕЛ ОД СВЕТСКИОТ ТРЕНД
870 ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА
871 НОВИ НОРМИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТИТЕ
872 КОГА ЗА МАКЕДОНСКИОТ РАБОТНИК ЌЕ СЕ ПРИМЕНАТ МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ
873 ВО ТЕК Е НАСИЛСТВО ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
874 СИНДИКАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ ПРОТИВ ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
875 ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ УТВРДУВА НАЈНИСКА ПЛАТА
876 ВЛАДАТА ЈА СРАМИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СВЕТОТ
877 И КСОМ НЕ ГО ПРИЗНАВА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР
878 СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЕВРОПА
879 ВЛАДАТА ГИ НАМАЛУВА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА
880 СО КОЈ СИНДИКАТ ВЛАДАТА ПОТПИШУВА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
881 ПРОТЕСТОТ Е ПРОТИВ ЛОШИТЕ ЗАКОНИ
882 НЕ ПОМАГА НИ МАГИОНИЧАРСКА ПАЛКА
883 ЗГОЛЕМУВАЊЕТО ОД 10 ОТСТО Е НЕПРАВЕДНО СПРЕМА НАЈСЛАБО ПЛАТЕНИТЕ
884 ДА СЕ ОБНОВИ СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ
885 КАДЕ СЕ НАОЃА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА
886 РАЗЛИЧНО СЕ БРОЈАТ ДУРИ И СМРТНИТЕ СЛУЧАИ

Page 18 of 18

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc