Синдикална минимална кошница - ноември 2013

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за ноември 2013 година изнесува
32 144,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.500,59 42,00
2. Домување 10.265,15 31,93
3. Хигиена 2.220,56 6,91
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.098,05 6,53
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 650,04 2,02
  Вкупно: 32.144,37 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  
 21.054
1. Исхрана и пијалоци 13.500,59  64,12
2. Домување 10.265,15  48,76
а Комунални трошоци 8,134,44  38,64
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.130,71  10,12
3. Хигиена 2.220,56  10,55
а Одржување на личната хигиена 986,63  4,69
б Одржување на хигиената на домот 1.233,93  5,86
4. Превоз 2.339,98  11,11
5. Облека и обувки 2.098,05  9,96
6. Култура 1.070,00  5,08
7. Одржување на здравје 650,04  3,09
  Вкупно: 32.144,37  152,67

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc