Синдикалната минимална кошница - октомври 2013

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за октомври 2013 година изнесува
32 154,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.541,21 42,11
2. Домување 10.252,44 31,89
3. Хигиена 2.205,62 6,86
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.093,86 6,51
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 650,69 2,02
  Вкупно: 32.153,80 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.247,00 
100,00 
1. Исхрана и пијалоци 13.541,21 63,73 
2. Домување 10.252,44 48,25 
а Комунални трошоци 8134,44 38,28 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.118,00 9,97 
3. Хигиена 2.205,62 10,38 
а Одржување на личната хигиена 977,83  4,60
б Одржување на хигиената на домот 1.227,79 5,78 
4. Превоз 2.339,98 11,01 
5. Облека и обувки 2.093,86 9,85 
6. Култура 1.070,00 5,04 
7. Одржување на здравје 650,69 3,06 
  Вкупно: 32.153,80 151,33 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc