Синдикална минимална кошница - август 2013

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за август 2013 година изнесува
32 129,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.664,00 42,53
2. Домување 10.175,20 31,67
3. Хигиена 2.228,64 6,94
4. Превоз 2.339,98 7,28
5. Облека и обувки 2.042,62 6,36
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 608,51 1,89
  Вкупно: 32.128,95 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.108,00 100,00 
1. Исхрана и пијалоци 13.664,00 64,73 
2. Домување 10.175,20  48,21
а Комунални трошоци 8,037,98  38,08
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.137,22 10,13 
3. Хигиена 2.228,64 10,56 
а Одржување на личната хигиена 975,88 4,63 
б Одржување на хигиената на домот 1.252,76 5,93 
4. Превоз 2.339,98 11,09 
5. Облека и обувки 2.042,62 9,68 
6. Култура 1.070,00 5,07 
7. Одржување на здравје 608,51 2,90 
  Вкупно: 32.128,95 152,24 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc