Синдикална минимална кошница - февруари 2013

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за февруари 2013 година изнесува
32.185,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 2 2013 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.449,60 41,79
2. Домување 10.485,38 32,58
3. Хигиена 2.207,07 6,86
4. Превоз 2.339,98 7,27
5. Облека и обувки 2.044,80 6,35
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 588,33 1,89
  Вкупно: 32.185,16 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 2 2013 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  20.910,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.449,60  64,32
2. Домување 10.485,38  50,15
а Комунални трошоци 8.360,89  39,99
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.124,49  10,16
3. Хигиена 2.207,07  10,55
а Одржување на личната хигиена 969,11  4,63
б Одржување на хигиената на домот 1.237,96  5,92
4. Превоз 2.339,98  11,19
5. Облека и обувки 2.044,80  9,78
6. Култура 1.070,00  5,12
7. Одржување на здравје 588,33  2,81
  Вкупно: 32.185,16  153,92

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc