Синдикална минимална кошница - ноември 2012

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за ноември 2012 година изнесува
32.021,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.369,50 41,75
2. Домување 10.458,19 32,66
3. Хигиена 2.176,29 6,80
4. Превоз 2.339,98 7,31
5. Облека и обувки 2.024,56 6,32
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 582,50 1,82
Вкупно: 32.021,02 100

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата
1. Исхрана и пијалоци 13.369,50
2. Домување 10.458,19
а Комунални трошоци 8.369,36
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.088,83
3. Хигиена 2.176,29
а Одржување на личната хигиена 966,23
б Одржување на хигиената на домот 1.210,06
4. Превоз 2.339,98
5. Облека и обувки 2.024,56
6. Култура 1.070,00
7. Одржување на здравје 582,50
Вкупно: 32.021,02

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc