Синдикална минимална кошница - октомври 2012

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за октомври 2012 година изнесува
31.989,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.396,29 41,88
2. Домување 10.449,83 32,67
3. Хигиена 2.172,44 6,79
4. Превоз 2.339,98 7,31
5. Облека и обувки 1.980,98 6,19
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 579,60 1,82
Вкупно: 31.989,12 100

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 10  2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 21.031,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.396,29 63,70
2. Домување 10.449,83 49,69
а Комунални трошоци 8.361,00 39,76
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.088,83 9,93
3. Хигиена 2.172,44 10,33
а Одржување на личната хигиена 962,38 4,58
б Одржување на хигиената на домот 1.210,06 5,75
4. Превоз 2.339,98 11,13
5. Облека и обувки 1.980,98 9,42
6. Култура 1.070,00 5,09
7. Одржување на здравје 579,60 2,76
Вкупно: 31.989,12 152,12

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc