Синдикална минимална кошница - јули 2012

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јули 2012 година изнесува
31.037,07 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 12.966,30 41,78
2. Домување 10.020,28 32,29
3. Хигиена 2.155,72 6,94
4. Превоз 2.339,98 7,54
5. Облека и обувки 1.915,49 6,17
6. Култура 1.070,00 3,45
7. Одржување на здравје 569,30 1,83
Вкупно: 31.037,07 100

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2012 учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.965,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 12.966,30 62,39
2. Домување 10.020,28 48,22
а Комунални трошоци 7.935,56 38,19
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.084,72 10,03
3. Хигиена 2.155,72 10,37
а Одржување на личната хигиена 944,34 4,54
б Одржување на хигиената на домот 1.211,38 5,83
4. Превоз 2.339,98 11,26
5. Облека и обувки 1.915,49 9,22
6. Култура 1.070,00 5,15
7. Одржување на здравје 569,30 2,74
Вкупно: 31.037,07 149,35

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc