Синдикална минимална кошница - април 2012

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за април 2012 година
изнесува 31 370,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница април 2012 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.310,58 42,43
2. Домување 10.047,96 32,03
3. Хигиена 2.150,25 6,85
4. Превоз 2.339,98 7,46
5. Облека и обувки 1.892,71 6,03
6. Култура 1.070,00 3,41
7. Одржување на здравје 558,63 1,78
Вкупно: 31.370,11 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница април 2012 % учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 20.743,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.310,58 64,17
2. Домување 10.047,96 48,44
а Комунални трошоци 7.967,39 38,41
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.080,57 10,03
3. Хигиена 2.150,25 10,36
а Одржување на личната хигиена 942,47 4,54
б Одржување на хигиената на домот 1.207,78 5,82
4. Превоз 2.339,98 11,28
5. Облека и обувки 1.892,71 9,12
6. Култура 1.070,00 5,16
7. Одржување на здравје 558,63 2,69
Вкупно: 31.370,11 151,22

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc