Синдикална минимална кошница - февруари 2012

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за февруари 2012 година
изнесува 31 041,00 денари

Ред.
број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

Месец 2
2012

% учество структура

1.

Исхрана и пијалоци

13.126,38

42,29

2.

Домување

9.987,95

32,18

3.

Хигиена

2.118,82

6,83

4.

Превоз

2.335,31

7,52

5.

Облека и обувки

1.846,47

5,95

6.

Култура

1.070,00

3,45

7.

Одржување на здравје

555,84

1,79

 

Вкупно:

31.040,77

100,00

 

Ред.
број

Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница

Месец 2
2012

% учество на елементите во нето плата

 

Просечно исплатена нето плата

20.625,00

100,00

1.

Исхрана и пијалоци

13.126,38

63,64

2.

Домување

9.987,95

48,43

а

Комунални трошоци

7.919,80

38,40

б

Покуќнина, опрема за куќа и оджување

2.068,15

10,03

3.

Хигиена

2.118,82

10,27

а

Одржување на личната хигиена

923,03

4,47

б

Одржување на хигиената на домот

1.195,79

5,80

4.

Превоз

2.335,31

11,32

5.

Облека и обувки

1.846,47

8,95

6.

Култура

1.070,00

5,19

7.

Одржување на здравје

555,84

2,69

 

Вкупно:

31.040,77

150,49

 

 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc