Синдикална минимална кошница - декември 2011

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредност на Синдикалната минимална кошница за декември 2011 година
изнесува 30.348,71 денари

 

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Месец 12 2011 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 12.880,56 42,44
2. Домување 9.568,51 31,53
3. Хигиена 2.104,90 6,93
4. Превоз 2.328,33 7,67
5. Облека и обувки 1.842,79 6,07
6. Култура 1.070,00 3,53
7. Одржување на здравје 553,62 1,82
Вкупно: 30.348,71 100,00

 

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница Месец 12
2011
% учество на елементите во нето плата
Просечно исплатена нето плата 21.415,00 100,00
1. Исхрана и пијалоци 12.880,56 60,15
2. Домување 9.568,51 44,68
а Комунални трошоци 7.506,54 35,05
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.061,97 9,63
3. Хигиена 2.104,90 9,83
а Одржување на личната хигиена 913,87 4,27
б Одржување на хигиената на домот 1.191,03 5,56
4. Превоз 2.328,33 10,87
5. Облека и обувки 1.842,79 8,61
6. Култура 1.070,00 5,00
7. Одржување на здравје 553,62 2,58
Вкупно: 30.348,71

 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc