СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА ССМ

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Секретарот на Советот го избира Советот.

Задачи и надлежности на секретарот на Советот се:

  • ја  организира работата на Претседателството, Советот и Извршниот одбор;
  • го следи спроведувањето на утврдената политика и актите на органите и телата на ССМ;
  • организира и остварува контакти и комуникации со институциите на системот, невладини институции и организации, како и со   организации на работодавачите во остварувањето  на договорени активности од органите на  ССМ;
  • одговорен е за функционирањето и координирањето на работата на Стручната служба во Советот на ССМ;
  • ја координира работата на организационите делови на ССМ и  територијата;
  • извршува и други задачи во согласност со Програмата и Статутот.

Секретар на Советот на ССМ - Анѓелко Анѓелковски

На 18. Конгрес на ССМ за секретар на Советот на ССМ е избран Анѓелко Анѓелковски.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc