Синдикална минимална кошница - Април 2016

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2016 година изнесува
32 238,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 4
2016
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.333,67 41,40
2. Домување 10.479,01 32,50
3. Хигиена 2.247,92 6,97
4. Превоз 2.339,98 7,26
5. Облека и обувки 2.090,01 6,48
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 677,61 2,10
  Вкупно: 32.238,20 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 4
2016
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    
1. Исхрана и пијалоци 13.333,67  
2. Домување 10.479,01  
а Комунални трошоци 8.294,64  
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.184,37  
3. Хигиена 2.247,92  
а Одржување на личната хигиена 983,13  
б Одржување на хигиената на домот 1.264,79  
4. Превоз 2.339,98  
5. Облека и обувки 2.090,01  
6. Култура 1.070,00  
7. Одржување на здравје 677,61  
  Вкупно: 32.238,20  

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc