Синдикална минимална кошница - Март 2016

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za март 2016 година изнесува
32 345,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 3
2016
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.414,15 41,47
2. Домување 10.482,29 32,41
3. Хигиена 2.275,38 7,03
4. Превоз 2.339,98 7,23
5. Облека и обувки 2.081,68 6,44
6. Култура 1.070,00 3,31
7. Одржување на здравје 681,02 2,11
  Вкупно: 32.344,50 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 3
2016
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    
1. Исхрана и пијалоци 13.414,15  
2. Домување 10.482,29  
а Комунални трошоци 8.278,08  
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.204,21  
3. Хигиена 2.275,38  
а Одржување на личната хигиена 986,09  
б Одржување на хигиената на домот 1.289,29  
4. Превоз 2.339,98  
5. Облека и обувки 2.081,68  
6. Култура 1.070,00  
7. Одржување на здравје 681,02  
  Вкупно: 32.344,50  

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc