Синдикална минимална кошница - Февруари 2016

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za февруари  2016 година изнесува
32 325,00 денари

Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 2
2016
% учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.427,58 41,54
2. Домување 10.463,35 32,37
3. Хигиена 2.254,36 6,97
4. Превоз 2.339,98 7,24
5. Облека и обувки 2.085,94 6,45
6. Култура 1.070,00 3,31
7. Одржување на здравје 683,76 2,12
  Вкупно: 32.324,97 100,00
Ред.
број
Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 2
2016
% учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата 21.813,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.427,58  61,56
2. Домување 10.463,35  47,97
а Комунални трошоци 8.278,80  37,95
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.184,55  10,02
3. Хигиена 2.254,36  10,33
а Одржување на личната хигиена 984,12  4,51
б Одржување на хигиената на домот 1.270,24  5,82
4. Превоз 2.339,98  10,73
5. Облека и обувки 2.085,94  9,56
6. Култура 1.070,00  4,91
7. Одржување на здравје 683,76  3,13
  Вкупно: 32.324,97  148,19

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc