Синдикална минимална кошница - Јануари 2016

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail
There are no translations available.

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za јануари 2016 година изнесува
32.258,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2016 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.400,78 41,54
2. Домување 10.437,74 32,36
3. Хигиена 2.246,31 6,97
4. Превоз 2.339,98 7,25
5. Облека и обувки 2.088,03 6,47
6. Култура 1.070,00 3,32
7. Одржување на здравје 675,65 2,09
  Вкупно: 32.258,49 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 1 2016 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  22.254,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.400,78  60,22
2. Домување 10.437,74  46,90
а Комунални трошоци 8.270,53  37,16
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.167,21  9,74
3. Хигиена 2.246,31  10,09
а Одржување на личната хигиена 996,07  4,48
б Одржување на хигиената на домот 1.250,24  5,61
4. Превоз 2.339,98  10,51
5. Облека и обувки 2.088,03  9,38
6. Култура 1.070,00  4,81
7. Одржување на здравје 675,65  3,04
  Вкупно: 32.258,49  144,95

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc