Синдикална минимална кошница - Ноември 2014

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za ноември 2014 година изнесува
32.168,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.458,86 41,84
2. Домување 10.343,77 32,16
3. Хигиена 2.185,79 6,79
4. Превоз 2.339,98 7,27
5. Облека и обувки 2.103,20 6,84
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 666,86 2,07
  Вкупно: 32.168,46 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 11 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.588,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.458,86 62,34
2. Домување 10.343,77 47,91
а Комунални трошоци 8.270,74 38,31
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.073,03 9,60
3. Хигиена 2.185,79 10,12
а Одржување на личната хигиена 999,50 4,63
б Одржување на хигиената на домот 1.186,29 5,49
4. Превоз 2.339,98 10,84
5. Облека и обувки 2.103,20 9,74
6. Култура 1.070,00 4,96
7. Одржување на здравје 666,86 3,09
  Вкупно: 32.168,46 149,00

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc