ПОТПИШАН КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

 

20.11.2014

20.11.2014 img1Слика 1: Потпишан КД

Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Р. Македонија- ССЕСМ и здружението на работодавачи од енергетиката при Организацијата на работодавачи на Македонија- ОРМ, денес го потпишаа колективниот договор за регулирање на правата и обврските на социјалните партнери во оваа област.

Целта на овој колективен договор е да се применат меѓународните работни стандарди, да се изедначат условите за работа на ниво на гранката и да се утврди одредена рамка на права кои треба да им се овозможат на вработените, со што ќе се одржува лојалната конкуренција помеѓу работодавачите.

Слика 2: Социјалните партнери по потпишувањето ан КД за енергетикаСлика 2: Социјалните партнери по потпишувањето ан КД за енергетика

„Цврсто стоиме на констатацијата дека вистинскиот социјален дијалог нема алтернатива и само преку негов континуитет, сите отворени прашања можат квалитетно и долгорочно да се решаваат”, изјави г-дин Вернер Хенгст претседател на Здружението за енергетика при Организацијата на работодавачи на Македонија.

Задоволство од потпишувањето на договорот искажа и Претседателот на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Р. Македонија, г-дин Роберт Симоноски, кој истакна дека со овој чин се верификувани и заштитуваат економските и социјалните права на работниците во енергетиката. Според него, ова е потврда за воспоставување на одговорно социјално партнерство со имплементирање на европски стандарди за заштита при работа, и за социјално економската и општествена одговорност на компаниите членки и потписници на овој колективен договор.

Работодавачите и гранковиот синдикат заеднички оценуваат дека со овој чин социјалните партнери недвосмислено покажале дека имаат меѓусебно разбирање и интерес да ги почитуваат и спроведуваат меѓусебните права и обврски, посебно во поглед на условите за работа, платите, надоместоците и заштитата на вработените.

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc