Синдикална минимална кошница - Септември 2014

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница za Септември  2014 година изнесува
31.963,13 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.391,83 41,88
2. Домување 10.245,43 32,05
3. Хигиена 2.189,17 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,34
5. Облека и обувки 2.061,86 6,46
6. Култура 1.070,00 3,36
7. Одржување на здравје 664,86 2,10
  Вкупно: 31.963,13 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 9 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.278,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.391,83  62,94
2. Домување 10.245,43  48,15
а Комунални трошоци 8,172,38  38,41
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.073,05  9,74
3. Хигиена 2.189,17  10,29
а Одржување на личната хигиена 994,52  4,67
б Одржување на хигиената на домот 1.194,65  5,62
4. Превоз 2.339,98  11,00
5. Облека и обувки 2.061,86  9,69
6. Култура 1.070,00  5,03
7. Одржување на здравје 664,86  3,14
  Вкупно: 31.963,13  150,24

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc