Синдикалната минимална кошница август 2014 година

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за Август 2014 година изнесува
31 880,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.351,77 41,88
2. Домување 10.218,81 32,05
3. Хигиена 2.171,22 6,81
4. Превоз 2.339,98 7,34
5. Облека и обувки 2.059,80 6,46
6. Култура 1.070,00 3,36
7. Одржување на здравје 668,87 2,10
  Вкупно: 31.880,45 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 8 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.217,00  100,00
1. Исхрана и пијалоци 13.351,77  62,93
2. Домување 10.218,81  48,16
а Комунални трошоци 8.156,07  38,44
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.062,74  9,72
3. Хигиена 2.171,22  10,23
а Одржување на личната хигиена 989,57  4,66
б Одржување на хигиената на домот 1.181,65  5,57
4. Превоз 2.339,98  11,03
5. Облека и обувки 2.059,80  9,71
6. Култура 1.070,00  5,04
7. Одржување на здравје 668,87  3,15
  Вкупно: 31.880,45  150,25

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc