Синдикална минимална кошница - јули 2014

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за јули 2014 година изнесува
32 083,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.365,14 41,66
2. Домување 10.372,31 32,33
3. Хигиена 2.181,13 6,80
4. Превоз 2.339,98 7,29
5. Облека и обувки 2.078,51 6,48
6. Култура 1.070,00 3,33
7. Одржување на здравје 676,31 2,11
  Вкупно: 32.083,38 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 7 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата    21.350,00
1. Исхрана и пијалоци 13.365,14 62,00 
2. Домување 10.372,31 48,58 
а Комунални трошоци 8,297,12 38,86 
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.075,19 9,72 
3. Хигиена 2.181,13 10,22 
а Одржување на личната хигиена 993,54 4,66 
б Одржување на хигиената на домот 1.187,59 5,56 
4. Превоз 2.339,98 10,96 
5. Облека и обувки 2.078,51 9,74 
6. Култура 1.070,00 5,01 
7. Одржување на здравје 676,31 3,17 
  Вкупно: 32.083,38 150,28 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc