Синдикална минимална кошница - Март 2014

Внимание, се отвора во нов прозорец. PDFПечатиЕ-пошта

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за Март 2014 година изнесува
32 133,00 денари

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 3 2014 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13.500,35 42,14
2. Домување 10.226,30 31,92
3. Хигиена 2.195,51 6,85
4. Превоз 2.339,98 7,30
5. Облека и обувки 2.043,75 6,38
6. Култура 1.070,00 3,34
7. Одржување на здравје 664,33 2,07
  Вкупно: 32.040,22 100,00

 

Ред. број Елементи кои ја формираат вредноста на минималната синдикална кошница месец 3 2014 учество на елементите во нето плата
  Просечно исплатена нето плата  21.007,00
100,00 
1. Исхрана и пијалоци 13.500,35 64,27 
2. Домување 10.226,30 48,68
а Комунални трошоци 8.134,43 38,72
б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2.091,87 9,96
3. Хигиена 2.195,51 10,45
а Одржување на личната хигиена 993,55 4,73
б Одржување на хигиената на домот 1.201,96 5,72
4. Превоз 2.339,98 11,14
5. Облека и обувки 2.043,75 9,73
6. Култура 1.070,00 5,09
7. Одржување на здравје 664,33 3,16 
  Вкупно: 32.040,22 152,52 

ILO Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - EU FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Организацијa на работодавачи на Македонија etuc