bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

МАКЕДОНСКИОТ ПРВИ МАЈ ДЕЛ ОД СВЕТСКИОТ ТРЕНД

01.05.2008

Празникот на трудот помина во весела, но на моменти трогателна атмосфера. Најважно е што македонските работници покажаа дека се достоен дел на светското работништво...

Повеќе...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

15.04.2008

Денес Синдикатот за хемија и неметали и Здружението за хемиска индустрија при Организацијата на работодавачи потпишаа Колективен договор. Утврдени се две најниски плати, за пластичната и за фармацевтската индустрија...

Повеќе...

НОВИ НОРМИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТИТЕ

03.07.2008

Според предложените измени на Законот за работни односи синдикатите ќе бидат репрезентативни со 10 отсто членство на национално ниво....

Повеќе...

КОГА ЗА МАКЕДОНСКИОТ РАБОТНИК ЌЕ СЕ ПРИМЕНАТ МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

28.02.2008

Синдикатот за градежништво апелира до Владата да ги усвои меѓународните и европските трудови стандарди и да ја прекине бесмислената експлоатација на работниците...

Повеќе...

ВО ТЕК Е НАСИЛСТВО ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

06.02.2008

Со закани по работното место вработените се присилуваат да се зачленат во Конфедерацијата на слободни синдикати. Појавата засега е најзабележлива во образованието, администрацијата, културните установи...

Повеќе...

СИНДИКАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ ПРОТИВ ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

31.01.2008

Министерството за труд изостави седум илјади вработени во дејностите сообраќај и врски. Над 5.500 се членови на СРСВМ, синдикатот кој цела 2007 година беше игнориран од Министерството за транспорт и врски...

Повеќе...

ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ УТВРДУВА НАЈНИСКА ПЛАТА

20.01.2008

Во 20 членки на Европската унија најниските гарантирани плати се одредени со закон, во осум истата функција ја обезбедуваат колективни договори. Во Македонија прашањето е во фаза на дневнополитички калкулации...

Повеќе...

ВЛАДАТА ЈА СРАМИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СВЕТОТ

25.01.2008

После хаосот од квази колективниот договор Владата организира упади во јавните претпријатија. Вработените се под закани да се зачленат во “нивниот“ синдикат, велат лидерите на синдикатите од јавниот сектор...

Повеќе...

И КСОМ НЕ ГО ПРИЗНАВА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

24.01.2008

Она што го потпишаа министерот Мешков и КСС за нас не постои, гласи ставот на Конфедерацијата на синдикални организации. Се планира протест пред Министерството...

Повеќе...

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЕВРОПА

24.01.2008

Брисел постојано праќа опомени за непостоење на социјален дијалог во Македонија, додека Владата упорно прави театарски претстави со “својот“ синдикат. Зошто социјалното партнерство е толку важно за Европа?...

Повеќе...

ВЛАДАТА ГИ НАМАЛУВА РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА

21.01.2008

Раководителот може да брка и да прима работници кога сака, да одредува плата по свое наоѓање без никому да одговара. Тоа е само дел од несфатливото укинување на правата на вработените во јавниот сектор, ставено црно на бело во незаконскиот колективен договор на Министерството за труд и Конфедерацијата на слободни синдикати...

Повеќе...

СО КОЈ СИНДИКАТ ВЛАДАТА ПОТПИШУВА КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

16.01.2008

Владата ги игнорира постојаните опомени од Брисел за неразумниот однос кон ССМ. Точно 60.388 вработени во јавниот сектор, вкупно 85 отсто, се членови на Сојузот на синдикатите на Македонија. Зошто Владата одбра синдикат со недоволен број членови?...

Повеќе...

ПРОТЕСТОТ Е ПРОТИВ ЛОШИТЕ ЗАКОНИ

8.10.2007

Ги повикуваме вработените, невработените, стечајците, младите, невладините организации, сите оние кои во Законот за работни односи препознаваат одземање на работничките права...

Повеќе...

КАДЕ СЕ НАОЃА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

19.09.2008

Во АГРО Синдикатот промовирана “Анализа на прехранбената индустрија на Македонија“
Претпријатијата се уште се претежно упатени на домашниот пазар, но во последно време состојбата се подобрува, објаснуваат авторите на економскиот труд...

Повеќе...

РАЗЛИЧНО СЕ БРОЈАТ ДУРИ И СМРТНИТЕ СЛУЧАИ

17.09.2008
Секоја институција поинаку ги брои за повредите при работа и професионални заболувања. Според едни извори на работните места годишно гинат по 50, според други 18 лица. Законот за безбедност здравје е само почеток на се што треба да се направи...

Повеќе...

Лист 59 од 60