bilten
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

FIRST OF MAY

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

МАКЕДОНСКИОТ ПРВИ МАЈ ДЕЛ ОД СВЕТСКИОТ ТРЕНД

There are no translations available.

01.05.2008

Празникот на трудот помина во весела, но на моменти трогателна атмосфера. Најважно е што македонските работници покажаа дека се достоен дел на светското работништво...

More...

ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

There are no translations available.

15.04.2008

Денес Синдикатот за хемија и неметали и Здружението за хемиска индустрија при Организацијата на работодавачи потпишаа Колективен договор. Утврдени се две најниски плати, за пластичната и за фармацевтската индустрија...

More...

НОВИ НОРМИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТИТЕ

There are no translations available.

03.07.2008

Според предложените измени на Законот за работни односи синдикатите ќе бидат репрезентативни со 10 отсто членство на национално ниво....

More...

КОГА ЗА МАКЕДОНСКИОТ РАБОТНИК ЌЕ СЕ ПРИМЕНАТ МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

There are no translations available.

28.02.2008

Синдикатот за градежништво апелира до Владата да ги усвои меѓународните и европските трудови стандарди и да ја прекине бесмислената експлоатација на работниците...

More...

ВО ТЕК Е НАСИЛСТВО ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

There are no translations available.

06.02.2008

Со закани по работното место вработените се присилуваат да се зачленат во Конфедерацијата на слободни синдикати. Појавата засега е најзабележлива во образованието, администрацијата, културните установи...

More...

СИНДИКАТОТ ЗА СООБРАЌАЈ ПРОТИВ ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

There are no translations available.

31.01.2008

Министерството за труд изостави седум илјади вработени во дејностите сообраќај и врски. Над 5.500 се членови на СРСВМ, синдикатот кој цела 2007 година беше игнориран од Министерството за транспорт и врски...

More...

ЗОШТО ВО МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ УТВРДУВА НАЈНИСКА ПЛАТА

There are no translations available.

20.01.2008

Во 20 членки на Европската унија најниските гарантирани плати се одредени со закон, во осум истата функција ја обезбедуваат колективни договори. Во Македонија прашањето е во фаза на дневнополитички калкулации...

More...

ВЛАДАТА ЈА СРАМИ МАКЕДОНИЈА ПРЕД СВЕТОТ

There are no translations available.

25.01.2008

После хаосот од квази колективниот договор Владата организира упади во јавните претпријатија. Вработените се под закани да се зачленат во “нивниот“ синдикат, велат лидерите на синдикатите од јавниот сектор...

More...

И КСОМ НЕ ГО ПРИЗНАВА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

There are no translations available.

24.01.2008

Она што го потпишаа министерот Мешков и КСС за нас не постои, гласи ставот на Конфедерацијата на синдикални организации. Се планира протест пред Министерството...

More...

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ ВО ЕВРОПА

There are no translations available.

24.01.2008

Брисел постојано праќа опомени за непостоење на социјален дијалог во Македонија, додека Владата упорно прави театарски претстави со “својот“ синдикат. Зошто социјалното партнерство е толку важно за Европа?...

More...

Page 88 of 89