bilten
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

FIRST OF MAY

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

СИВАТА ЕКОНОМИЈА СОЦИЈАЛЕН АМОРТИЗЕР ВО ЦЕЛА ЕВРОПА

There are no translations available.

01.08.2008

Работењето на црно е присутно во сите земји, па и во ЕУ стапката е пет отсто. Постои голема разлика меѓу земјите – во некои илегалниот труд се гони по закон, во други, каде спаѓа и Македонија, се прифаќа како нормална состојба...

More...

ССМ БАРА ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА НАМАЛЕНИТЕ РАБОТНИЧКИ ПРАВА

There are no translations available.

28.07.2008

Писма со известување за менувањето на Законот за работни односи се испратени до повеќе домашни и странски институции...

More...

РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА НАМАЛЕНИ НА ПРЕПАД

There are no translations available.

25.07.2008

Класичен нокаут за социјалното партнерство во земјава е вчерашното менување на Законот за работни односи од страна на Собранието. Сојузот на синдикатите ќе реагира поради намалувањето на многу права на вработените ...

More...

РАБОТЕЊЕТО НА ЦРНО И ПОНАТАМУ МАСОВНА ПОЈАВА

There are no translations available.

23.07.2008

Контролите и изречените мерки не го решаваат проблемот на работењето на црно. Сивата економија ќе постои додека постои висок степен на невработеност...

More...

ЕВРОПРАТЕНИКОТ МАЕР ВО ССМ

There are no translations available.

17.07.2008

Штетно е Владата да носи одлуки еднострано, без консултации и учество на други организации, порача Ерик Маер, пратеник во Европскиот парламент. Треба да се респектираат сите работници и синдикати во Македонија...

More...

ДАЛИ ЌЕ СЕ СРЕДИ ХАОСОТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

There are no translations available.

07.10.2008

Синдикатот за градежништво е начелно задоволен од измените во Законот за градба. Клучен фактор е Македонија еднаш да ја прифати Конвенцијата 94 на МОТ. За тоа синдикатот во септември во Истанбул ќе побара меѓународна поддршка...

More...

ЗАЕДНИЧКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА БАНКАРИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

There are no translations available.

02.07.2008

Синдикатите од финансискиот сектор од Македонија, Хрватска, Црна Гора, Б и Х - Република Српска, Србија и Бугарија во Охрид се договорија да водат заеднички проект за изработка на еден колективен договор. Во ЈИЕ ова е прв меѓународен проект од ваков вид...

More...

КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СТОПАНСТВО ПРОДОЛЖЕН ЗА ЕДНА ГОДИНА

There are no translations available.

19.06.2008

Сојузот на синдикатите и Организацијата на работодавачи денес потпишаа продолжување на Општиот колективен договор за стопанство. Проширени се неколку работнички права – новогодишен додаток, регрес за годишен одмор...

More...

ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ И ПОНАТАМУ НЕВАЖНА ТЕМА

There are no translations available.

16.06.2008

Кога се преточува амонијак работниците гледаат од кој правец дува за да ја наместат цистерната низ ветер. Слично е со заштитата од други хемикалии. Во Македонија ништо не се менува една година по донесувањето на Законот за безбедност и здравје...

More...

ПРАЗНИЧНА ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МУРАТОВСКИ

There are no translations available.

01.05.2008

Денес, сите заедно, работниците од Македонија и од целиот свет, ја продолжуваат вековната традиција на овој ден за да ги искажеме нашите заложби за остварување и зголемување на правата на рабтниците....

More...

Page 87 of 89