bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ССМ РЕПРЕЗЕНТАТИВЕН И ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР

23.07.2010

Сојузот на синдикатите на Македонија од Министерството за труд и социјална политика доби решение за репрезентативност за јавниот сектор. Потврдена репрезентативноста на синдикатите за шумарство, градежништво, угостителство, земјоделство, здравство, текстил и енергетика...

Новото раководство на ССМ (од лево кон десно): Анѓелко Анѓелковски, Тихомир Климовски, Живко Митревски, Роберт Симоноски и Павел Трендафилов

Повеќе...

ВТОРО РЕШЕНИЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТОДАВАЧИ

22.07.2010

Министерството за труд и социјална политика го додели второто решение за репрезентативност на Организацијата на работодавачи. Владата, синдикатите и ОРМ се трите партнери на социјалниот дијалог на национално ниво...

Организација на работодавачи на Македонија (ОРМ)

Повеќе...

ЕВРОПА ЈА ЗГОЛЕМУВА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ

16.07.2010

Во секоја земја, порано или подоцна, почнува да се зборува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Неколку членки на Унијата веќе ја зголемија возраста на 67 години...

Брисел - реформите на националните пензиски системи се дел од антикризните програми

Повеќе...

ЗА МОБИНГОТ ПОСТОЈАТ ПРОПИСИ, НО ПОТРЕБЕН Е ПОСЕБЕН ЗАКОН

12.07.2010

Психичките притисоци на работните места стануваат масовна појава и од таа причина треба да се донесе специјален пропис. ССМ изработи комплетен Предлог - закон, што го презентираше на дводневниот семинар во Струга...

Од семинарот - синдикалците се свесни за огромните проблеми во заштитата на жртвите од мобинг

Повеќе...

ЦЕЛ НА АГРО СИНДИКАТОТ Е СОВРЕМЕН ВИД ОРГАНИЗИРАНОСТ

09.07.2010

Една од целите на новиот Статут е зачленување на сезонските работници, пензионерите, студентите и другите категории, истакна претседателот Живко Даневски. Генералниот секретар на ИФФАТ Харалд Виденхофер порача дека македонските синдикалци не треба да чекаат на полноправно членство, туку веднаш да почнат со реформи...

Живко Даневски                        Харалд Виденхофер

Повеќе...

СЕМИНАР ЗА ПОСЕБЕН ЗАКОН ЗА МОБИНГ

9.07.2010

“Предизвик и потреба за носење посебен закон за мобинг“ е тема на семинарот кој, во организација на Фондацијата Фридрих Еберт“, се одржува на 10 и 11 јули во Струга...

Повеќе...

НАМАЛЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ ГИ СПАСУВА РАБОТНИТЕ МЕСТА

7.07.2010

Меѓу другите предлог мерки за намалување на последиците од кризата ССМ предлага намалување на работната недела од 40 часа на 32 до 36 часа. Истиот систем во неколку европски земји сочува милиони работни места...

Глобалната криза создаде формула “подобро привремено помали плати отколку масовни откази“

Повеќе...

ССМ ДЕНЕС ПРЕДЛОЖИ АНТИКРИЗНИ МЕРКИ

5.07.2010

Мерки за економски развој, активна политика за намалување на невработеноста и напредок во социјалниот дијалог се трите корпус прашања кои ги предлага Сојузот на синдикатите за ублажување на кризата. Предлозите ќе бидат доставени во Владата и Организацијата на работодавачи...

Повеќе...

ВО ШТИП СЕ ОДРЖУВА СЕМИНАР ЗА МОБИНГ

2.07.2010

Денес во Штип се одржува семинар за психичките притисоци на работните места. Предавачите се од ССМ, Министерството за труд и социјална политика и Македонското здружение за заштита при работа...

Во Штип како секаде - мобингот изразен, луѓето се плашат да бараат помош

Повеќе...

ССМ ЌЕ ПРЕДЛОЖИ АНТИКРИЗНИ МЕРКИ

1.7.2010

Социјалните и економските состојби, намалување на невработеноста и реализирање на социјалниот дијалог се трите корпус мерки што ССМ ќе ги предложи на социјалните партнери, најави претседателот Живко Митревски на конференцијата во Охрид...

Живко Митревски: предлог - мерките се насочени кон обезбедување социјален мир

Повеќе...

РАБОТНИЦИТЕ ДА НЕ БИДАТ КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА НА КРИЗАТА

01.07.2010

На Регионалната трипартитна конференција во Охрид Меѓународната организација на трудот го охрабрува напредокот на конституирањето на Економско – социјалниот совет во Македонија...

Од конференцијата: економско - социјалните совети се инструмент против кризата

Повеќе...

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИТЕ СОВЕТИ ВО ВРЕМЕ НА КРИЗА

30.06.2010

Меѓународната организација на трудот денес и утре во Охрид одржува трипартитна конференција за економско – социјалните совети во време на криза. Ќе присуствуваат делегации од 11 земји...

Во Охрид делегати од единаесет земји од поширокиот регион

Повеќе...

НАСКОРО КОНСТИТУИРАЊЕ НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

29.06.2010

Со утврдувањето на репрезентативноста на синдикатите и работодавачите создадени се услови за конституирање на Економско – социјалниот совет. Во европски рамки овие совети се исклучително важни институции во уредувањето на економските и социјалните односи...

Од свеченото предавање на решенијата за репрезентативност: министерот Џељаљ Бајрами, претседателот на ССМ Живко Митревски и претседателот на КСС Растко Мишковски

Повеќе...

ЈАВНА ДЕБАТА ЗА РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕТО

22.06.2010

Во рамките на Проектот “Отворен дијалог за општествената вклученост на младите и нивните работнички права во РМ“ денес во Универзитетската библиотека во Скопје ќе се води панел дискусија за родовата рамноправност...

Повеќе...

ВО 2009 ГОДИНА УБИЕН 101 СИНДИКАЛЕН ЛИДЕР

21.06.2010

Во целиот свет расте притисокот врз синдикатите, констатирано е во Годишниот извештај на Светската конфедерација на синдикатите. Владите и работодавачите ја користат кризата за да го ослабнат влијанието на синдикалните организации...

Повеќе...

Лист 41 од 60