bilten
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

FIRST OF MAY

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

CONTINUATION OF THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS (LESC) ESTABLISHED LESC SVETI NIKOLE

thumb 27-08-2015-img18/27/2015
The initiative of the Federation of Trade Unions of Macedonia on the occasion of the Campaign for the First of May in 2013, which referred to the need for establishing a Local-economic and social councils (LESC) is more and more established in the Republic Macedonia within the frameworks of the project for the Promotion of the Social Dialogue, funded by the European Union, implemented by the social partners and the International Labor Organization.

Caption 1. Establishment of LESC Sveti Nikole

More...

А LETTER OF APPEAL FROM RTUC SOLIDARNOST TO THE WESTERN BALKANS SUMMIT

8/27/2015
The Regional Trade Union Council "Solidarnost" on the occasion of the Western Balkans Summit, held in Vienna on 27.8.2015, on which leaders from the region and the EU shall be present and where the main theme is to encourage the European path of the region and to try to find a solution to the problem of the migrants, is sending a Letter of appeal to European Commissioner, Mr. Johannes Hahn.

More...

CONTINUATION OF THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS (LESC) ESTABLISHED LESC VELES

thumb 26-08-2015-img18/26/2015
Within the frameworks of the project for the Promotion of the Social Dialogue, funded by the European Union, implemented by the International Labor Organization (ILO) today in Veles the Treaty on the establishment of LESC Veles was signed by the social partners and the Mayor of the Municipality of Veles.

Caption 1. Establishment of LESC Veles

More...

WORKING VISIT OF THE PRESIDENT OF CCM AND THE UNION OF FORESTRY IN TU SUBSIDIARY LESHNICA TETOVO

thumb 20-08-2015-img18/20/2015
Спроведувањето на колективниот договор, непосредниот увид, безбедност и здравје на вработените, беа централната тема на работната посета на претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) и Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на РМ (СШДЕ), д-р Живко Митревски и на претставникот на менаџментот на ЈП Македонски Шуми, Маријан Стојановски, во подружницата при Лешница- Тетово.

Caption 1. President Mitrevski with the representative of the management of PE Makedonski Sumi, Marijan Stojanovski, and the President of the subsidiary in Tetovo Leshnica - Robert Zlatevski

More...

REALIZATION OF THE EDUCATION CONCEPT - TRAINING OF TU LEADERS FOR BETTER IMPLEMENTATION OF THE C.A. IN FORESTRY -

thumb 19-08-2015-img18/19/2015
The Trade Union of the Workers in forestry, wood industry and energy of the Republic (SSHDE) within the frameworks of the implementation of the training program for trade union leaders, in collaboration with BWI, on 19.8.2015, held a joint meeting together with the management of PE Makedonski Sumi, attended by the President of SSHDE, PhD Zhivko Mitrevski, and the General Director of PE Makedonski Sumi, Mr. Zarko Karadzovski.

Caption 1. President Mitrevski on the meeting with the management of PE Makedonski Sumi and representatives of the union

More...

ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ПРАЗНИКОТ ИЛИНДЕН

There are no translations available.

2.8.2015
Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, во име на Сојузот на синдикатите на Македонија, на сите граѓани на Република Македонија им го честита државниот и национален празник Илинден, празник кој претставува симбол на Македонската борба за самостојна и независна држава.

Прославувањето на овој празник претставува прославување на стремежот и идеалите на генерации Македонци преточени во нивната борба за слободна Македонија, чествувајќи го нивното дело, но и носејќи ја одговорноста за продолжување на борбата за просперитетна, демократска и европска Македонија.

Нека е честит и вековит празникот!

Сојуз на синдикатите на Македонија
Претседател,
д-р Живко Митревски

CONTINUATION OF THE ESTABLISHMENT OF LOCAL ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS (LESC) ESTABLISHED LESC RESEN

thumb 28-07-2015-img17/28/2015
Within the frameworks of the project for the Promotion of the Social Dialogue, funded by the European Union, implemented by the International Labor Organization (ILO) today in Resen the Treaty on the establishment of LESC Resen was signed by the social partners and the Mayor of the Municipality of Resen.

Caption 1. Establishment of LESC Resen

More...

MEETING OF THE SOCIAL PARTNERS WITH REPRESENTATIVES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE

Слика 1. Средба со претставници на ЕЕСК7/27/2015
The social partners, members of the Economic and Social Council on 27.7.2015 at the request of the European Economic and Social Committee had a working meeting on which several issues related to social dialogue in the country, activities related to labor legislation, and social partners’ activities in terms of the socio- economic issues in the country were discussed.

Caption 1. Meeting with EESC representatives

More...

29TH SESSION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

thumb 27-07-2015-img17/27/2015
Today in the premises of the Ministry of Labor and Social Policy the 29th session of the Economic and Social Council was held, chaired by the President of the Council, the Minister of Labor and Social Policy, Dime Spasov, which was attended by the President of CCM, PhD Zhivko Mitrevski.

Caption 1. The President of CCM, PhD Zhivko Mitrevski at today's session of the ESC

More...

THE RIGHT TO RECOURSE FOR VACATION REMAINS - EXTENSION OF THE VALIDITY OF THE GCA FOR THE PRIVATE SECTOR FOR 2 YEARS

thumb 13-07-2015 img117/3/2015
The Federation of Trade Unions of Macedonia and the Organization of Employers after several meetings, on 13.07.2015 signed the text of the Treaty for amendments to the General Collective Agreement for the private sector in the area of economy.

Caption 1. The President of CCM, PhD Zhivko Mitrevski and the President of OEM, Angel Dimitrov on the negotiations

More...

Page 5 of 89