bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТУДИЈА ЗА МЛАДИТЕ И ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО МАКЕДОНИЈА

thumb 01.07.2013 foto11.07.2013
Денес е претставена студијата "Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во Република Македонија". Целта е да се олесни вклопувањето на младите во пазарот на трудот...

 

Признание од МОТ: од 28 земји Република Македонија прва ја коплетираше истата студија

Повеќе...

ОДРЖАН ВТОРИОТ КАМП НА МЛАДИТЕ ОД “СОЛИДАРНОСТ“

thumb 28.06.2013 foto128.06.2013
Во Неум, Босна и Херцеговина, од 25 до 28 јуни, се одржа Вториот камп на младите од Регионалниот синдикален совет “Солидарност“. Целта на кампот е вмрежување на младите синдикалци од Б и Х, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија...

Повеќе...

ВО ПРИЛЕП ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

Денешната трибина во Прилеп27.06.2013
Денес во Прилеп, во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија, со поддршка на Фондацијата “Фридрих Еберт“, се одржа Трибината “Локални економско–социјални совети – потреба, искуства и предизвици“...

Денешната трибина во Прилеп

Повеќе...

СОВЕТУВАЊЕ МОБИНГОТ СПОРЕД НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

Предавачите и слушателите на советувањето25.06.2013
Здружението на правници денес организираше советување за Законот за мобинг. На советувањето е нагласена големата улогата на Сојузот на синдикатите на Македонија, како иницијатор и предлагач на законот...

Предавачите и слушателите на советувањето

Повеќе...

СГИП И ССМ ИМ ГО ЧЕСТИТААТ 20 ЈУНИ, ДЕНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТНИЦИ, НА СИТЕ РАБОТНИЦИ ОД ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР

По повод 20-ти Јуни, Денот на градежните работници, се одржува свечена седница на Советот на СГИП. Исто така традиционално се одржа и средба со пензионерите, поранешните активисти на СГИП, кои дале голем придонес во развојот на синдикалното движење во изминатите години во нашата Република.

Во знак на почит кон овие синдикални активисти и првиот штрајк на градежните работници во Република Македонија, во 1936 година, се положи свежо цвеќе пред спомен одбележјето кај Градската болница во Скопје.

Ова е поттик, но воедно и гордост, за сите наши работници и членови на синдикатот.

ШКОЛА ЗА ЖЕНИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ

Претседателот Митревски со учесничките на средбата15.06.2013
На 14 и 15 јуни во Охрид се одржа Школата за жени синдикални лидери. Школата е организирана од Фондацијата "Фридрих Еберт", додека учесници беа синдикалки од ССМ, КСС, УНАСМ и ССНМ...

После организирањето на Школата за млади лидери ССМ за прв пат организира и Синдикална школа за жени лидери

Повеќе...

ВО ВЕЛЕС ТРИБИНА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИ СОВЕТИ

thumb 14.06.2013 foto114.06.2013
“Локални економско - социјални совети - потреба, искуства и предизвици“ е наслов на трибината што се одржа во Велес. Првата цел на локалниот совет ќе биде намалувањето на невработеноста...

 

Претседателот д-р Живко Митревски истакна дека сите учесници на советот ќе формираат акциони планови за вработување

Повеќе...

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈАТА “ЛОКАЛНИОТ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРЕДИЗВИЦИ И ПОТРЕБИ“

thumb 12.06.2013 foto112.06.2013
Заедничка заложба на сите социјални партнери – Владата, работодавачите и синдикатите, како и на организацијата “УСАИД“, е развивањето  на капацитетите и на социјалниот дијалог на локалните заедници преку основање локални економско – социјални совети...

Денешната конференција - сите страни оптимисти за проектот за основање локални економско – социјални совети 

Повеќе...

УСПЕШНО ЗАВРШУВАЊЕ НА КАМПАЊАТА НА ССМ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МОБИНГ

thumb 10.06.2013.foto110.06.2013
Донесувањето на законот е уште една верификација на социјалниот дијалог во Македонија, рече на денешната прес конференција претседателот д-р Живко Митревски...

 

Д-р Живко Митревски на денешниот прес – Еден од трите стратешки закони е донесен по иницијатива  на ССМ...

Повеќе...

АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ

thumb 09.06.2013 akademija9.06.2013
Со семинарот на тема “Младинско синдикално лидерство“ започна Проектот „Академија за млади синдикални лидери“, кој вклучува четири семинари и една панел дебата. Во проектот на “Фридрих Еберт“ учествуваат младите од ССМ, КСС, УНАСМ и ССНМ...

Групата учесници е составена од по еден претставник од гранските синдикати

Повеќе...

ОДРЖАНА СРЕДБА НА ССМ И ОРМ ОКОЛУ КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР

Разговорите меѓу ССМ и ОРМ7.06.2013
Раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија, предводено од страна на претседателот д-р Живко Митревски и раководството на Организацијата на работодавачи, предводено од преседателот Ангел Димитров, заедно со работните групи вчера го разгледуваа Колективниот договор за вработените во приватниот сектор, во контекст на новините од работното законодавство.

Разговорите меѓу ССМ и ОРМ

Повеќе...

ОФИЦИЈАЛНО ЗАТВОРАЊЕ НА ЕУ ПРОЕКТОТ ЗА ПОЛИТИКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

На средбата истакната соработката со социјалните партнери4.06.2013
Двете цели на Проектот “Поддршка на националната политика за вработување“ се долгорочна прогноза на пазарот на трудот и систем за мониторинг и евалуација на политиката за вработување...

На средбата истакната соработката со социјалните партнери

Повеќе...

ФОРМИРАН ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО БИТОЛА

thumb 30.05.2013 foto1 gore30.05.2013
Продолжува успешната кампања за формирање локални економско - социјални совети. Денес е потпишана Спогодба за формирање Локален Економско – социјален совет на Битола...

 

Потпишувањето на Спогодбата

Повеќе...

ОДРЖАНА ПРВАТА ЛЕТНА ШКОЛА НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ НА СГИП

thumb 30.05.2013 foto1 dole30.5.2013
„Млади сме, градиме иднина!" е мотото на Првата летна школа на Секцијата на млади на Синдикатот на работниците од градежништвото, индустрија и проектирање. На средбата учествуваа младинските секции од Србија, Црна Гора и Албанија...

Повеќе...

СРЕДБА СО СИНДИКАТОТ ТУРК МЕТАЛ

Двете страни констатираа дека имаат многу заеднички погледи за блиска соработка28.05.2013
Синдикатот од Турција “Турк метал“ и Сојузот на синдикатите на Македонија имаат идентични ставови за меѓусебната соработка на многу полиња, гласи заедничкиот заклучок на денешната средба во ССМ меѓу раководствата на двете синдикални организации.

Двете страни констатираа дека имаат многу заеднички погледи за блиска соработка

Повеќе...

Лист 19 од 60