bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ОДРЖАНА ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛНИОТ СОВЕТ

thumb-27.09.2013-foto27.09.2013
На 18. Седница на Економско – социјалниот совет се разгледуваа измените на Законот за мирно решавање на работните спорови, преговорите за Колективниот договор за јавниот сектор и други прашања...

На седницата ССМ го претставуваа претседателот д-р Живко Митревски и претседателот на СИЕР Пеце Ристевски

Повеќе...

ОФИЦИЈАЛНО ЗАТВОРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

thumb-27.09.2013-foto127.09.2013
Во “Скопски саем“ на 26 септември се одржа официјално затворање на Проектот за модернизација на Агенцијата за вработување. Примарните цели се подобрување на квалитетот и ефикасноста на услугите и прашањата поврзани со пристапувањето кон ЕУ...

Повеќе...

ВТОРА СРЕДБА НА СГИП СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД КОМПАНИЈАТА АКТОР

thumb 26.09.2013foto126.09.2013
Претставниците на СГИП и BWI остварија втора средба со компанијата АКТОР, главниот изведувач на Коридор 10 во Република Македонија...

Повеќе...

ССМ ОДБЕЛЕЖА ДВА КРУПНИ НАСТАНИ

thumb 24.09.2013 foto124.09.2013
Трите нови конвенции на МОТ се верификација на иницијативите на ССМ за проширување на работното законодавство. Девет синдикати добија решенија за репрезентативност, соопштено е на денешната прес конференција...

На денешната прес конференција медиумите информирани за два исклучително важни настани

Повеќе...

СЕМИНАР ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД ДЕЈНОСТА ХЕМИЈА И НЕМЕТАЛИ ОД РЕГИОНОТ

thumb 22.09.2013 foto122.09.2013
Синдикатот на хемија, неметали и метли на Македонија и Самостојниот синдикат на хемија и неметали на Србија одржаа семинар за вмрежување на синдикатите од сродните дејности од регионот...

Претставниците на двата синдикати договорија одржување на наредни средби со истата цел

Повеќе...

ОДРЖАНА ТРИБИНА ЗА РЕГИОНАЛНО ПОВРЗУВАЊЕ НА СИНДИКАТИТЕ ОД СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ

16.09.2013

проблемите со кои се соочуваат синдикатите од сообраќајот и врските од регионот во многу елементи се слични и оттаму уште посилни се мотивите за заедничко дејствување...

Повеќе...

ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

ЧЕСТИТКИ ПО ПОВОД  ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА8.09.2013
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски по повод Осми септември, Денот на независноста на Република Македонија,  упати честитки до претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, претседателот на Собранието Трајко Вељановски и претседателот на Владата Никола Груевски...

Повеќе...

ОСВРТ - КРУПНА ПОБЕДА ВО ДЕЛОТ НА ЗБОГАТУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО СО МЕЃУНАРОДНИ ТРУДОВИ СТАНДАРДИ

6.09.2013
Со задоволство би сакале  да Ве информираме дека уште една крупна активност на Сојузот на синдикатите на Македонија, заврши, а која во основа ке придонесе за зајакнување на меѓународните стандарди на трудот и во нашето работно законодавство.

Ратификувани се три темелни конвенции: Конвенцијата за трудова администрација, 1978 (бр.150), Конвенцијата за колективно договарање, 1981 (бр.154) и Конвенцијата за работни односи во јавните служби, 1978 (бр.151) што претставува верификација на заложбите на ССМ и активностите на кој ССМ беше посветен во изминатиот период.

Повеќе...

УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ АКТИВНОСТИТЕ НА СИНДИКАТОТ И МЕНАЏМЕНТОТ НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ШУМИ“

Добиениот бенефит е резултат на догогодишната упорност на двата социјални партнери6.09.2013
Со законските прописи е решен проблемот на долгувањата на Јавното претпријатие “Македонски шуми“, известија на денешниот состанок претседателот на ССМ д-р Живко Митревски и генералниот директор на ЈП Жарко Караџоски…

Добиениот бенефит е резултат на догогодишната упорност на двата социјални партнери

Повеќе...

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ ОКОЛУ ПОДОБРУВАЊЕТО НА БИЗНИС КЛИМАТА ВО МАКЕДОНИЈА

Д-р Живко Митревски, Драган Радиќ и Емил Крстаноски: ССМ ги прифаќа сите иницијативи кои значат напредок во економската положба на работниците5.09.2013
Подобрувањето на бизнис климата носи големи бенефити за работодавачите, Владата, синдикатите и воопшто за населението во целата држава. Уредните односи во работните средини се фактор за привлекување странски инвестици, отворање нови работни места и раст на стандардот.

Д-р Живко Митревски, Драган Радиќ и Емил Крстаноски: ССМ ги прифаќа сите иницијативи кои значат напредок во економската положба на работниците

Повеќе...

ОБУКА НА ЛИЦА ЗА АНТИМОБИНГ ЗАШТИТА

Средба на организаторите пред одржувањето на обуката3.09.2013
Потребно е дефинирање на некои содржини во законот, организирање обуки и вметнување одредби во колективните договори, беше кажано на денешната “Обука на лица задолжени за примена на Законот за заштита од вознемирување на работното место“...

Средба на организаторите пред одржувањето на обуката

Повеќе...

ПОСТИГНАТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ВО РЕСЕН

thumb 01.09.2013 foto101.09.2013
Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски и градоначалникот на Општина Ресен м-р Ѓоко Стрезовски денес потпишаа спогодба за оснновање Локален економско – социјален совет. Ресен ќе стане седми град со ЛЕСС...

Потписниците на договорот пред Општината Ресен

Повеќе...

ПРВА СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ЕНЕРГЕТИКА И СТОПАНСТВО НА РМ

Учесниците дискутираа за еден од современите методи на синдикално работење 30.08.2013
Во рамките на Синдикалните спортски игри на ССЕСМ се одржа Првата синдикална школа на овој синдикат, на тема “Менаџирање на синдикална организација“...

 

Учесниците дискутираа за еден од современите методи на синдикално работење

Повеќе...

ЧЕСТИТКА ДО СИНДИКАТОТ НА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО ПО ПОВОД ДЕНОТ НА РУДАРИТЕ

28.08.2013
Претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски, по повод 28 Август, Денот на рударите на Македонија, упати честитки до Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство – СИЕР...

 

Повеќе...

ПРОДОЛЖУВА РАБОТНОТО ЛЕТО ВО ССМ

thumb 27.08.2013 foto127.08.2013
При работната посета на "11 Октомври – ЕУРОКОМПОЗИТ" – Прилеп е разговарано за објавениот тендер и состојбата со платите на работниците, додека во Локалната самоуправа на Ресен е разговарано за иницијативата за основање локален економско – социјален совет...

 

Средбата во прилепското претпријатие

Повеќе...

Лист 17 од 60