bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

Усогласени повеќе одредби за предлог-административните закони помеѓу ССМ, КСС и Министерството за информатичко општество и администрација

thumb-15.01.2014-foto115.01.2014
Синдикатите од Јавниот сектор здружени во ССМ (Македонски полициски синдикат со претседателот Тихомир Климовски воедно и потпретседател на синдикатите за јавен сектор и Синдикатот за здравство, фармација и социјална заштита претседател Љубиша Каранфиловски) предводени од претседателот на ССМ д-р Живко Митревски денес остварија нова работна средба со Министерството за информатичко општество и администрација...

Работна средба - ССМ и претставници на синдикатите од јавен сектор во Министерството за информатичко општество и администрација

Повеќе...

МИНИМАЛЕЦОТ ДА РАСТЕ ЗАЕДНО СО ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТОТ

14.01.2014

Интервју на претседателот на ССМ д-р Живко Митревски
весник- Нова Македонија, 14.01.2014 година

Според постојниот закон, минималната плата се пресметува како процент на просечната бруто-плата во Mакедонија (39,6 отсто) и изнесува 8.050 денари или 131 евро...

Повеќе...

Продолжуваат разговорите по Предлог -забелешките и мислењата на синдикатите од јавниот сектор по однос на Предлог –законот за вработените во јавниот сектор и Предлог-законот за административни службеници

thumbs-10.01.2014-foto110.01.2014
Претседателите на синдикатите од јавниот сектор – здружени во ССМ, Тихомир Климовски, претседател на Македонски полициски синдикат, Љубиша Каранфиловски, претседател на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, Ристо Ајтов...

Претседателите на синдикатите од јавниот сектор – здружени во ССМ и претставниците од Министерството за информатичко општество и администрација

Повеќе...

Продолжуваат разговорите помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија и Министерството за информатичко општество и администрација по Предлог- Законот за вработените од јавниот сектор и Предлог- Законот за административни службеници

thumb08.01.2014-foto108.01.2014
Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа уште една средба на синдикатите од јавниот сектор и Министерот за информатичко општество и администрација, г. Иво Ивановски, во врска со одредени забелешки за Предлог- Законот за вработените од јавниот сектор и Предлог- Законот за административни службеници...

Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски и Претседателите на синдикатите од јавниот сектор со Министерот за информатичко општество и администрација, г. Иво Ивановски

Повеќе...

Средба на синдикатите од јавен сектор во Министерството за информатичко општество и администрација

Работна средба - ССМ и претставници на синдикатите од јавен сектор во Министерството за информатичко општество и администрација03.01.2014
Синдикатите од јавниот сектор здружени во ССМ предводени од претседателот на ССМ д-р Живко Митревски и потпретседателот на ССМ за јавен сектор Тихомир Климовски на 02.01.2014 година имаа работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски и заменик министерот Марта Арсовска - Tомовска.

Работна средба - ССМ и претставници на синдикатите од јавен сектор во Министерството за информатичко општество и администрација

Повеќе...

НОВОГОДИШНА СРЕДБА СО НОВИНАРИТЕ

thumb-27.12.2013-foto 127.12.2013

Ги одбранивме трите најважни столба – немаше масовни отпуштања,  немаше намалување на платите и ја задржавме старосната граница за пензионирање, информираше на денешната средба со новинарите претседателот на ССМ д-р Живко Митревски...

Претседателот Митревски ги информираше претставниците на медиумите за активностите на ССМ во 2013 година

Повеќе...

СЕДНИЦА НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ

thumb-27.12.2013-foto127.12.2013

Секцијата на млади при ССМ активно се вклучува во зачленувањето на младите работници, вкупното синдикално движење и меѓународните синдикални ангажмани...

Денешната средба на претседателот Митревски со Секцијата на млади

Повеќе...

СРЕДБА НА СИНДИКАТОТ ЗА ШУМАРСТВО СО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

thumb-26.12.2013-foto 125.12.2013

Синдикатот на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика и ЈП “Македонски шуми“ одржаа средба, на која е порачано дека 2014 ќе биде година на воведување стимулативни мерки...

Директорот на ЈП “Македонски Шуми“ Жарко Караџоски со соработниците и претседателот на ССМ и Синдикатот за шумарство д-р Живко Митревски

Повеќе...

ССМ УТВРДИ ПРАВО ЗА РЕГРЕС ЗА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА СИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

thumb-24.12.2013-foto 124.12.2013

Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи со денешното потпишување на Спогодба за измени и дополнувања на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството го утврдија правото на регрес за годишен одмор. Висината на регресот, кој ќе важи од почетокот на 2014 година и следните две години, ќе изнесува најмалку 40 отсто од просечната месечна нето плата за последните три месеци...

По повод денешниот настан се одржа свечена седница на Советот на ССМ

Повеќе...

ПОТПИШАНА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКО – СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ

thubm-18.12.2013-foto118.12.2013

Денес во Советот на град Скопје градоначалникот Коце Трајановски, претседателот на ССМ д-р Живко Митревски, претседателот на ОРМ Ангел Димитров и Виолетка Спасевска од КСС потпишаа Спогодба за основање на Локален економско – социјален совет на град Скопје. Советот се формира со активна поддршка на “УСАИД“...

Претседателот д-р Живко Митревски рече дека овие советодавни тела се еден од моделите за полесно справување со последиците од светската економска криза

Повеќе...

СРЕДБА СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ITUC ШАРАН БУРОУ

thumbs-18.12.2013-foto118.12.2013

Претседателот на ССМ д-р Живко Митревски на генералниот секретар на Светската конфедерација на синдикатите Шаран Буроу, за време на одржувањето на Конгресот на BWI на почетокот на декември, ја пренесе благодарноста за приемот на ССМ во светското синдикално семејство...

Претседателот Митревски во разговор со генералниот секретар Шаран Буроу

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МИТРЕВСКИ НА АД “КИРО ДАНДАРО“ ВО БИТОЛА

thumb-17.12.2013-foto117.12.2013

Во рамките на Програмата за работни средби и посети на претпријатија претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија д-р Живко Митревски оствари средба во печатницата АД “Киро Дандаро“ во Битола...

Посетата на “Киро Дандаро“ – реномираната битолска печатница е позната како претпријатие со висока општествена одговорност

Повеќе...

УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

thumb15.12.2013-foto115.12.2013

Двата социјални партнери ги усогласија сите одредби од измените и дополнувањата на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Потпишувањето на измените и дополнувањата на Колективниот договор е најавено на 24 декември...

На средбата ССМ и ОРМ ги усогласија своите ставови

Повеќе...

СОЈУЗ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 10. ДЕКЕМВРИ - СВЕТСКИ ДЕН ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

10.12.2013
Светскиот ден за човекови права - 10. декември, за Сојузот на синдикатите на Македонија, за работниците – граѓаните во Република Македонија, има огромно значење...

Повеќе...

СЕМИНАР НА СХНМ ЗА СТРЕСОТ И МОБИНГОТ НА РАБОТНОТО МЕСТО

thumb-07.12.2013-foto107.12.2013

Синдикатот за хемија, неметали и метали на РМ на 7. декември во Охрид одржа семинар на темите: стрес поврзан со работата и синдром на согорување и мобинг.
За темата “Стрес поврзан со работата и синдром на согорување“ предаваше д-р Драган Мијакоски...

Повеќе...

Лист 14 од 60