bilten
nacionalna programa za pristojna rabota
ИЗВЕШТАЈ ОД МОТ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ТРЕНДОВИ ВО ВРАБОТУВАЊЕТО
Проекти и кампањи

ПРВИ МАЈ

plakata maj 2014

plakata maj 2013


plakata maj 2012


plakata maj 2011


plakata maj 2010

Прирачник за синдикати


ITUC
WIM

ВОНРЕДЕН СОСТАНОК ЗА ПОЛИТИКАТА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

thumb-28.04.2014-foto128.04.2014

На 28 и 29 април 2014 година во хотелот Арка , Скопје во организација на Меѓународната конфедерација на синдикатите- ИТУЦ се одржува меѓународна конференција на тема: „Предизвиците на кризата и одговорите на глобалните синдикати и меѓународните институции“...

Слика: Претседателот Митревски на состанокот

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО АД „ФРОТИРКА КОМПАНИ“ДЕЛЧЕВО

thumb-24.04.2014-foto124.04.2014

Во фокусот колективно преговарање и почитување на Правата од колективниот договор...

Слика: Раководството на ССМ со вработените од Фабриката АД „ФРОТИРКА КОМПАНИ“ – Делчево

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА РАКОВОДСТВОТО НА ССМ ВО АД „ЕДИНСТВО“ СТРУМИЦА

thumb-15.04.2014-foto115.04.2014

Во рамките на Програмата за посети на претпријатијата и остварување работни средби со членовите на социјалните партнери, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски...

Слика : Посета на раководството на ССМ во производствениот погон на фабриката

Повеќе...

20-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНИОТ СИНДИКАТ ЗА ЗДРАВСТВО, ФАРМАЦИЈА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РМ

thumb-11.04.2014-foto111.04.2014

На 11.04.2014 година во х. Ривиера во Охрид, во рамките на новиот концепт за работа на Советот на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ се одржа 20-тата седница на Советот...

Слика : Членовите на Советот

Повеќе...

СОПШТЕНИЕ ПО ОДНОС НА ДЕНЕШНИОТ ПРОТЕСТ НА СТЕЧАЈНИТЕ РАБОТНИЦИ

09.04.2014

ССМ секогаш ги поддржува и ќе ги поддржи сите мерки на надлежните органи кои одат во насока на решавање на проблемите на стечајните работници.
Напоменуваме повторно дека во историски континуитет како ССМ уште од...

Повеќе...

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

thumb-09.04.2014-foto109.04.2014

На 8 и 9 април 2014 година во хотелот „Молика“ Битола во организација на Самостојниот синдикат на работниците од енергетиката, рударство и индустрија на Македонија се одржа Конференција посветена на социјалниот дијалог во земјите од Југоисточна Европа...

Слика: Учесници на Конференцијата

Повеќе...

РАБОТНА ПОСЕТА НА ПРЕТСТАВНИЦИTE ОД BWI

thumb-07.04.2014-foto107.04.2014

Во организација на Светскиот синдикат за градежништвото, шумарството и дрвна индустрија BWI, а со поддршка на фондацијата Фридрих и Еберт, во Скопје на 8 и 9 април 2014 година, ќе се одржи семинар за колективно преговарање. Во фокусот на семинарот ќе бидат и инфраструктурните проекти во земјава...

Слика: Претставниците од СГИП и СШДЕ со претставниците од BWI

Повеќе...

РАБОТЕН СОСТАНОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МИТРЕВСКИ, ВО СИНДИКАЛНАТА ПОДРУЖНИЦА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ ОХРИД

04.04.2014

На 04.04.2014 година, во Охрид, претседателот Митревски одржа работен состанок на кој вработените во подружницата беа информирани за актуелните состојби од ЈП „Македонски шуми“, за исплатата на теренскиот додаток како и за постапката и начинот на утврдување на висината на бодот во подружниците од ЈП „Македонски шуми“...

Повеќе...

ВТОР РАБОТЕН СОСТАНОК НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТИМОВИ НА ПРОЕКТОТ ДАНОЦИ, НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

01.04.2014-foto101.04.2014

Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија, се одржа вториот состанок  на националните тимови на проектот “Даноци, неформална економија и корупција во земјите од Западен Балкан“...

Слика: Претседателот Митревски на состанокот на националните тимови

Повеќе...

СЕМИНАР НА СИНДИКАТОТ НА СХНМ

thumb-29.03.2014-foto129.03.2014

Од 28 до 30 март 2014 година, Синдикатот на хемија,неметали и метали  на РМ во одморалиштето на МВР Охрид одржа семинар на тема: „Осврт кон правилниците за минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработените на работниот простор и ризиците поврзани со изложување на хемиски супстанции“...

Слика: Учесниците на семинарот

Повеќе...

ОДРЖАНА ТРИБИНА НА ТЕМА: ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ

thumb-26.03.2014-foto126.03.2014

Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија, во организација на Секцијата за млади при ССМ се одржа трибина на тема...

Слика: присутните на денешната трибина

Повеќе...

РАБОТЕН СОСТАНОК СО НАЦИОНАЛНИТЕ ТИМОВИ НА ПРОЕКТОТ “ДАНОЦИ, НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

thumb-24.03.2014-foto124.03.2014

Денес во х. Арка, Скопје, се одржа работен состанок со националните тимови на проектот “Даноци, неформална економија и корупција во земјите од Западен Балкан“ на кој присуствуваа Мартин Хутсебаут, експерт за даночна политика од ПЕРК, претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски...

Слика: Работна средба на националните тимови

Повеќе...

25-ТА СИНДИКАЛНА ШКОЛА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

thumb-13.03.2014-foto313.03.2014

На 13.03.2014 година во хотел Цар Самоил – Струмица се одржа 25-тата синдикална школа на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ). Школата ја отвори претседателот на УПОЗ Пецо Груевски, а свое обраќање имаше и претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, д-р Живко Митревски, кој посебно се задржа на активностите кои ССМ ги имаше по однос на Законот за административни службеници и Законот за вработените од јавниот сектор...

Обраќање на претседателот Митревски на 25-тата синдикална школа на УПОЗ

Повеќе...

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА НА ССМ ПО ОДНОС НА ИСПЛАТАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЛАТА

thumb-13.03.2014-foto113.03.2014

Денес во Сојузот на синдикатите на Македонија се одржа прес конференција по однос на Законот за минимална плата на која присуствуваа Претседателот на ССМ, д-р Живко Митревски, Анѓелко Анѓелковски, секретар на Советот на ССМ и претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на РМ (СТКЧ), Павел Трендафилов, потпретседател на Советот на ССМ за приватниот сектор и претседател на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП) и Роберт Симоноски, потпретседател на Советот на ССМ за организациски развој и претседател на Самостојниот синдикат на работниците од енергетика и стопанство на Македонија (ССЕСМ)...

Претседателот Митревски на денешната прес конференција

Повеќе...

ОДРЖАНА ТРИБИНА: „ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИ“, НА ТЕМА:„ПРОМОВИРАЊЕ НА НОВИТЕ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА МЛАДИТЕ, ВЛИЈАНИЈАТА ОД ИСТИТЕ И НИВНИТЕ ОЧЕКУВАЊА“

thumb-11.03.2014-foto111.03.2014

Денес во просториите на Сојузот на синдикатите на Македонија, се одржа Трибина во организација на Секцијата на млади при Сојузот на синдикатите на Македонија на тема „Вработување на млади“, на која претставници  од Министерството за труд и социјална политика на Р.Македонија, Виолета Димитриева од Секторот за труд...

Денешната трибина организирана од Секцијата на млади на ССМ

Повеќе...

Лист 12 од 60